Trwa nabór do 15. numeru czasopisma „Progress”  

Nabór

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru czasopisma „Progress”, wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim od 2016 roku!

Przyjmujemy artykuły studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych. Każdy artykuł przechodzi proces podwójnej ślepej recenzji, a także korekty wydawniczej. Dodatkowo artykuły w języku angielskim i abstrakty poddawane są profesjonalnej korekcie językowej dokonywanej przez firmę zewnętrzną. Wszystkie opublikowane artykuły będą miały nadany nr DOI.   

Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma formę zarówno papierową, jak i elektroniczną. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, a wersja elektroniczna umieszczana jest na Platformie Czasopism UG. Na podstawie aktualnych uregulowań prawnych MEiN, za publikacje w czasopiśmie „Progress” przyznawanych jest 5 punktów.   

Termin nadsyłania artykułów mija 30 grudnia 2023 roku, a planowany termin ukazania się czasopisma to lipiec/sierpień 2024 roku. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji istnieje możliwość wcześniejszego uzyskania zaświadczenia o przyjęciu artykułu do druku. Najwyżej ocenione przez recenzentów teksty zostaną nieodpłatnie przetłumaczone na język angielski. Wszelkie informacje związane z wymogami edytorskimi znajdują się pod adresem: https://progress.ug.edu.pl/wymogi-edytorskie. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: dominik.bien@ug.edu.pl. Na ten adres prosimy również przesyłać gotowe artykuły. 

Czasopismo można znaleźć w następujących bazach: 

Dostęp do artykułów opublikowanych w czasopiśmie jest również możliwy za pomocą Google Scholar. 

  

Czasopismo Progress