Ambasador Rwandy z wizytą na Uniwersytecie Gdańskim

foto

Fot. Łukasz Bień

Ambasador Republiki Rwandy w Polsce prof. Anastase Shyaka wraz z żoną odwiedzili Uniwersytet Gdański. Na spotkaniu, które miało miejsce na Wydziale Nauk Społecznych, dyplomata rozmawiał z Prorektorem ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnoldem Kłonczyńskim, prof. UG m.in. o kwestiach związanych z ewentualną współpracą i możliwością podjęcia studiów przez obywateli Rwandy na Uniwersytecie Gdańskim.

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia prof. Arnold Kłonczyński zarysował ofertę kształcenia uczelni, szczególnie w języku angielskim. Dyrektor Instytutu Politologii dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG opowiedział o nowym kierunku studiów, który od przyszłego roku akademickiego prowadzony będzie w kierowanym przez niego Instytucie. Dyskutowano także o funkcjonowaniu jednostek uczelni prowadzących działalność naukową.

Prowadzone były rozmowy dotyczące kultury obydwu państw i możliwości współpracy w tym zakresie, m.in. realizacji występów artystów związanych z Rwandą w Sali Teatralnej UG.

Jednym z powodów wizyty ambasadora była obrona pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Szczurowskiego. Mgr Wioleta Gierszewska z wielkim zaangażowaniem zbierała materiały do swojej rozprawy doktorskiej pt. Mit polityczny w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich. W ramach badań odwiedziła archiwa w Ugandzie i Rwandzie, prowadziła obserwacje i przeprowadziła wywiady.

Obszar Wielkich Jezior Afrykańskich należy do najgęściej zaludnionych terenów Afryki i jest jednym z miejsc narodzin państwowości afrykańskiej. W swojej pracy naukowczyni podjęła się analizy kwestii mitu politycznego jako narzędzia polityki. Recenzenci zwrócili uwagę nie tylko na wartość merytoryczną rozprawy, ale także na walory związane z konstrukcją tekstu i jego przystępnością dla czytelnika.

Warte podkreślenia jest zaangażowanie naukowczyni w działalność organizacyjną i współpracę międzynarodową - realizowała między innymi spotkania z dyplomatami z Afryki.

Z całą pewnością nie była to ostatnia wizyta dyplomatów z Rwandy, a dzięki zaangażowaniu dr Wiolety Gierszewskiej tematyka polityki państw Afryki będzie popularyzowana na Uniwersytecie Gdańskim.

Tekst i zdjęcia: Łukasz Bień

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG