Spotkanie władz Uniwersytetu Gdańskiego z pomorskimi parlamentarzystami

Zdjęcie grupowe

O przyszłości szkolnictwa wyższego i wyzwaniach, jakie przed nim stoją, z pomorskimi parlamentarzystami rozmawiali przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego. To pierwsza tego typu inicjatywa na UG. W spotkaniu wzięli udział członkowie Sejmu RP X kadencji i Senatu RP XI kadencji.

 

Zaproszenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego przyjęli: 

Posłanki i Posłowie: Piotr Adamowicz, Patryk Gabriel, Jacek Karnowski; Magdalena Kołodziejczak, Barbara Nowacka, Kazimierz Plocke, Kacper Płażyński, Agnieszka Pomaska, Magdalena Sroka, Wioletta Tomczak.

Senatorowie: Bogdan Borusewicz, Stanisław Lamczyk, Sławomir Rybicki, Ryszard Świlski.

Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski przedstawił zebranym aktualną sytuację naszej uczelni, jej sukcesy, osiągnięcia i wyniki, ale także wyzwania, z którymi zmagamy się na co dzień. O funkcjonowaniu Uniwersytetu Gdańskiego i polskiego szkolnictwa wyższego wypowiadali się także Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski oraz Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. 

Obrady

Z ramienia UG w spotkaniu wzięli udział także Członkowie Rady Uczelni: dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG (z Wydziału Prawa i Administracji), prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk (z Wydziału HistorycznegoMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2014-15) i Bartosz Chojnacki (Przewodniczący Parlamentu Studentów UG). Była członkini rządu podzieliła się doświadczeniem i wiedzą zdobytą podczas swojej kadencji parlamentarnej oraz zaznaczyła, że efekty zmian wprowadzanych w szkolnictwie wyższym często widać dopiero po 10, a nawet 20 latach.

Przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego dyskutowali z parlamentarzystami na temat przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce. Poruszono tematy inicjatyw regionalnych takich jak Uczelnie Fahrenheita i międzynarodowych - m.in. sojuszu SEA-EU. 

Spotkanie odbyło się 17 listopada 2023 w Uniwersytecie Gdańskim. 

ZP