„Opowiedzieć miejskie legendy” - dr Janusz Mossakowski o niemieckich legendach związanych z Gdańskiem w Centrum Herdera UG

1

Centrum Herdera UG serdecznie zaprasza na otwarty wykład dr. Janusza Mosakowskiego z Instytutu Filologii Polskiej UG pt. „Opowiedzieć miejskie legendy - gdańscy naśladowcy Johanna Gottfrieda Herdera”. Wykład odbędzie się 24.11.2023 r. (piątek) w godzinach 17.30–19.30 w siedzibie Centrum Herdera przy ul. Ogarnej 26 w Gdańsku.

Podczas spotkania, któremu patronował będzie Johann Gottfried Herder, pionier niemieckich badań nad kulturą ludową, dr Janusz Mosakowski zaprezentuje słuchaczom najważniejsze i najciekawsze zbiory niemieckich legend gdańskich, spisywanych przez naśladowców wielkiego morążanina w wieku dziewiętnastym i dwudziestym.

Wspólnie zastanowimy się nad zmieniającymi się - od oczywistych po zaskakujące - funkcjami pełnionymi przez miejskie legendy na przestrzeni lat. Zrozumieniu tego fenomenu służyć będzie autorska próba uporządkowania tekstów legend o Gdańsku z uwzględnieniem ich tematyki, kształtu formalnego, gatunku literackiego, osoby autora, czasu powstania i ich atrakcyjności, objawiającej się także w polskiej, powojennej kontynuacji miejskiej narracji legendowej.

Wykład wygłosi dr Janusz Mosakowski, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej UG, autor książki „Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej”, tłumacz literatury naukowej i pięknej o Gdańsku (Peter Oliver Loew „Gdańsk i jego przeszłość”, Johannes Trojan „Mój ojciec, kupiec”, Felix Scherret „Dolar drożeje!”, Marie Sansgêne „Wspomnienia z młodości ubogiej służącej”, Richard Teclaw „Reportaże z Wolnego Miasta 1926-1928”), kierownik pracowni badawczej „Literackie Trójmiasto”, stały współpracownik gdańskiego kwartalnika „30 Dni”, licencjonowany przewodnik trójmiejski.

Zespół Prasowy