Oprowadzanie kuratorskie po międzynarodowej wystawie poświęconej Johannowi Gottfriedowi Herderowi w BUG

1

Wyjątkowa okazja do wysłuchania opowieści o życiu i dorobku Johanna Gottfrieda Herdera już w najbliższą sobotę w Bibliotece Głównej UG! Centrum Herdera UG zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po międzynarodowej wystawie poświęconej temu wybitnemu myślicielowi, którego dokona Kierowniczka Muzeum w Morągu i kuratorka polskiej części wystawy Angelika Rejs.

Dnia 25 listopada br. w godzinach od 11.00 do 13.00 Centrum Herdera UG zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po międzynarodowej wystawie o Johannie Gottfriedzie Herderze, którą do 18.12.2023 r. - jednak bez wielowątkowej i profesjonalnej opowieści o tym myślicielu, filozofie oraz filologu - obejrzeć można w Bibliotece Głównej UG (Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53). Oprowadzanie kuratorskie poprowadzi Kierowniczka Muzeum w Morągu, mieście, z którego pochodził Herder, i równocześnie kuratorka polskiej części wystawy - Angelika Rejs.

Dlaczego warto obejrzeć tę wystawę? Przede wszystkim dlatego, że ten urodzony niedaleko Gdańska niemiecki pisarz, filozof historii i jeden z głównych prekursorów nowego nurtu w literaturze niemieckiej, zwanego „Sturm und Drang”, to jedna z ważniejszych postaci kultury niemieckiej XVIII wieku. Wystawa bardzo plastycznie przedstawia życiorys Herdera, który wyraźnie pokazuje, że urodzonym w okolicach Gdańska bliżej było do kręgu kultury Prus Wschodnich, a nawet innych zachodnich landów niemieckich, niż do powiązań z Polską. W końcu urodzony w Morągu w biednej rodzinie Herder na studia - i to tylko dzięki szczęśliwemu przypadkowi - wyjechał do Królewca, a po przygodach związanych z podróżą po Europie zatrzymał się na dłużej najpierw w Strassburgu, potem w Bückeburgu, aż w końcu osiadł w Weimarze.

Spotykał się, a nawet przyjaźnił z wieloma ważnymi dla epoki osobistościami, jak choćby Goethem czy Schillerem, był uczniem Kanta i Hammana, a ślady tych powiązań znajdziemy na wystawie w postaci grafik, listów, mapek. Poznając losy Herdera, poznajemy tak naprawdę tamtejszą codzienną rzeczywistość - zarówno w Rydze, która była wówczas największym w Rosji miastem portowym o przywilejach i swobodach demokratycznych, jak i w prowincjonalnym, rządzonym przez księcia-despotę Bückeburgu w Dolnej Saksonii oraz w Weimarze, który w tym czasie zmieniał się w ośrodek rozkwitu myśli oświeceniowej.

Wystawa przybliża nam też dorobek Herdera, od jego przekonania o tym, że filozof powinien mówić takim językiem, żeby być rozumianym, przez jego sprzeciw wobec dotychczasowego lekceważącego podejścia do problemu wzoru i naśladownictwa w odniesieniu do literatury lokalnej, jego rozmyślania nad „Biblią” jako dokumentem historycznym i literackim, aż po jego teorię - na tamte czasy przełomową - o ludzkim pochodzeniu języka.

Dzięki wystawie poznajemy jego żonę Karolinę Flachsland, a także widzimy go na grafikach w otoczeniu jego przyjaciół, rozmówców i codziennych przedmiotów.

Jeżeli chcą więc Państwo poznać Herdera - jako człowieka, myśliciela, ale też przedstawiciela epoki oświecenia - koniecznie musicie tę wystawę obejrzeć, a oprowadzanie kuratorskie zaplanowane jest tylko jedno, właśnie  25.11.2023 o godzinie 11.00.

Okazją do zorganizowania wystawy przez Fundację im. Johanna Gottfrieda Herdera, której pracami kierował prof. Mirosław Ossowski z Instytutu Filologii Germańskiej UG, było ogłoszenie roku akademickiego 2023/24 Rokiem Herdera. Wernisaż tej międzynarodowej wystawy odbył się w dniu 02.10.2023 r - relację znajdą Państwo na stronie Centrum Herdera: 2.10.2023 świętowaliśmy otwarcie wystawy o Johannie Gottfriedzie Herderze w Bibliotece Głównej UG – Centrum Herdera

Na wystawie prezentowane są eksponaty udostępnione przez Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu, które jest oddziałem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Mają one przedstawiać formy upamiętnienia Herdera w Morągu, historię powstania muzeum jego imienia w tamtejszym ratuszu, stworzenie stałej wystawy w Pałacu Dohnów i postawienie pomnika. Oprócz eskpozycji z Morąga pokazana została dwujęzyczna polsko-niemiecka wystawa planszowa o Herderze, opracowana przez Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen w Bawarii.

Patronat Honorowy przejęli Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski i Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper. Uroczystość otwarcia wystawy uświetniła swą obecnością pani Minister Gospodarki, Transportu, Rolnictwa i Winiarstwa kraju związkowego Nadrenia-Palatynat w Niemczech Daniela Schmitt. W otwarciu wzięła udział kierownik Muzeum w Morągu, a równocześnie kurator polskiej części wystawy Angelika Rejs. Obecni byli także dyrektor Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen Gunter Dehnert były dyrektor Wolfgang Freyberg.

Zespół Prasowy