Doktoranci z Wydziału Chemii na podium w konkursie EkoMaster

1

Mateusz Baluk i Damian Makowski z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii UG zajęli 2. miejsce w ogólnopolskim konkursie EkoMaster. Doktoranci otrzymali nagrodę za projekt pt. „MOF-ujemy deszczówkę: z deszczu pod rynnę, a potem… do ogrodu!”.

Wręczenie nagród odbyło się 18 listopada podczas gali Studenckiego Ruchu Naukowego – StRuNa. Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia przyznała 2. nagrodę w konkursie EkoMaster Mateuszowi Balukowi oraz Damianowi Makowskiemu za projekt „MOF-ujemy deszczówkę: z deszczu pod rynnę, a potem… do ogrodu!”, dotyczący potencjalnego zastosowania na uniwersyteckim kampusie zbiorników retencyjnych z oczyszczającym filtrem składającym się z węgla aktywnego, szkieletów metalo-organicznych lub pochodnych MOFs.

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie ekologicznych rozwiązań, które można potencjalnie wykorzystać na uczelni, tworząc ekoKampus.
- Projekt koncentruje się na zrównoważonym zarządzaniu wodą deszczową, wykorzystując innowacyjne technologie. Jego celem jest potencjalna implementacja systemu oczyszczania deszczówki na terenie uczelni w celu nawadniania terenów zielonych. Zaprojektowany zbiornik wykorzystuje metaloorganiczne szkielety (MOFs) w złożu sorpcyjnym, umożliwiając wielokrotne jego regenerowanie, co sprawia, że system jest ekonomiczny i przyjazny dla środowiska - mówi Mateusz Baluk.

Zbiorniki z MOFs wyposażone są w detektory jakości wody, co umożliwia analizę i tworzenie profili zanieczyszczeń. - Projekt niesie potencjał wpływu na środowisko poprzez redukcję zużycia wody kanalizacyjnej, tworzenie zbiorników retencyjnych oraz zwiększenie świadomości społeczności akademickiej. Ostatecznym celem jest rozszerzenie tego rozwiązania na całą uczelnię, aby stało się wzorcem dla innych instytucji edukacyjnych w kraju, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia wody, ochrony środowiska i promocji edukacji ekologicznej wśród społeczności akademickiej - dodaje laureat.

Serdecznie gratulujemy!

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy