Dr Aleksandra Markiewicz laureatką Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN

Dr Aleksandra Markiewicz

Dr Aleksandra Markiewicz z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii  UG i GUMed specjalizuje się w badaniach nad rakiem piersi.

Dr Aleksandra Markiewicz z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed otrzymała nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę naukową, opublikowaną w roku 2019.

Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego przyznawane są za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Praca musi mieć afiliację polskiej instytucji naukowej, a pierwszym lub korespondencyjnym autorem musi być naukowiec polski w wieku do 35 lat.

Głównym autorem opublikowanej w 2019 r. wyróżnionej w konkursie publikacji pt. "Spectrum of Epithelial-Mesenchymal Transition Phenotypes in Circulating Tumour Cells from Early Breast Cancer Patients”, jest dr Aleksandra Markiewicz z zespołu dr hab. Anny Żaczek, prof. GUMed, z Zakładu Onkologii Translacyjnej MWB UG i GUMed. Pozostałymi autorami są: Topa Justyna, Nagel Anna, Skokowski Jarosław, Seroczynska Barbara, Stokowy Tomasz, Welnicka-Jaskiewicz Marzena, Żaczek Anna J.

- Praca dotyczy charakterystyki molekularnej krążących komórek nowotworowych od chorych na raka piersi i pokazania klinicznego znaczenia szczególnie agresywnego fenotypu mezenchymalnego krążących komórek nowotworowych u chorych na wczesnego raka piersi. Pokazujemy, że profil epitelialno-mezenchymaly krążących komórek nowotworowych, a nie tylko ich liczba, jest ważnym czynnikiem rokowniczym - mówi dr Markiewicz..

Celem nagrody jest promocja młodych uczonych, publikujących wyniki swoich prac naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. W edycji 2020 premiowane były publikacje ogłoszone w najznakomitszych czasopismach naukowych, które mają nie tylko wartość poznawczą ale także aplikacyjną.

Biuro Rzecznika Prasowego