Spotkanie z prof. Jackiem Zauchą w Ratuszu Staromiejskim

Prof. dr hab. Jacek Zaucha, laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, był gościem uroczystego spotkania w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Podczas wykładu przedstawił ewolucję spojrzenia na kształtowanie przestrzeni morskiej, odwołując się do podstaw teoretycznych i praktycznych implikacji.

W czwartek, 23.11.2023 r., w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbyło się uroczyste spotkanie z prof. dr. hab. Jackiem Zauchą z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

Podczas spotkania laureat nagrody wygłosił niezwykle ciekawy autorski wykład popularno-naukowy pt. „Przestrzeń terra incognita?”. Prof. Jacek Zaucha jest twórcą podwalin ekonomii przestrzennej obszarów morskich, autorem pierwszych na świecie publikacji na ten temat. Jego badania koncentrują się wokół zagadnień planowania i zagospodarowania przestrzennego, rozwoju przestrzennego, rozwoju obszarów morskich, spójności terytorialnej, polityki spójności UE oraz integracji bałtyckiej. Podczas wykładu przedstawił ewolucję spojrzenia na kształtowanie przestrzeni morskiej, przywołując podstawy teoretyczne i praktyczne implikacje utworzenia morskiej ekonomii przestrzennej.

Po wykładzie odbyła się inspirująca i dynamiczna debata o przestrzeni jako temacie badawczym z udziałem dr. hab. Jarosława Czochańskiego, dr. Marka Stępy oraz dr. Wiktora Szydarowskiego.

Spotkaniu towarzyszyły wspomnienia z życia i drogi naukowej prof. Jacka Zauchy, anegdoty i historie, jak również wirtualne wywiady.

Uroczystość odbywającą się w przepięknej Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego uświetniły wspaniałe akcenty muzyczne, w tym operowe (Julia Iwaszkiewicz - sopran, Emilia Grażyńska - fortepian), koncert zespołu „Jakubowe Muszelki” (Leszek Hinc - gitara, śpiew, Joanna Kandzora - śpiew) do tekstów Jacka Kaczmarskiego oraz etiuda Teatru na Wynos z Krakowa.

W spotkaniu wzięli udział Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski, licznie zgromadzeni przedstawiciele władz Miasta Gdańska, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz Morskiego Instytutu Rybackiego, a także rodzina, przyjaciele i sympatycy Pana Profesora.

Czytaj też:

Prof. Jacek Zaucha laureatem Nagrody im. Jana Heweliusza za rok 2022 | Aktualności - Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)

Fotogaleria autorstwa Grzegorza Mehringa na www.gdansk.pl: Spotkanie z prof. Jackiem Zauchą laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. J. Heweliusza

 

Prof. dr hab. Jacek Zaucha - profesor ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, od lat współpracujący z Instytutem Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jest współtwórcą Agendy Terytorialnej UE 2020, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Kierował również przygotowaniem pierwszego polskiego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. W Uniwersytecie Gdańskim pełni m.in. funkcję Kierownika Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego, Senatora, członka Rady Dyscypliny.  Prof. dr hab. Jacek Zaucha, jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki, członkiem Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Pomorskiej Rady Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych oraz Pomorskiego Forum Terytorialnego przy Marszałku woj. Pomorskiego. Pełnił funkcje przewodniczącego Komitetu Zagospodarowania i Planowania Przestrzennego Regionu Bałtyckiego, jak również Wicesekretarza  tej sieci współpracy.

Fot. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl
Oprac. DR/Zespół Prasowy UG; Fot. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl