Baltic Chemistry Conference z nagrodą ProJuvenes

1

Inicjatywa studencko-doktorancka Baltic Chemistry Conference została wyróżniona nagrodą środowiska studenckiego ProJuvenes w kategorii „Uczelnia bez Granic”. Konkurs jest organizowany corocznie przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagrodzona konferencja odbyła się w dniach 27-28 maja 2023 r. w formule online i zgromadziła prelegentów reprezentujących 26 ośrodków naukowych z 11 różnych krajów. Organizacją międzynarodowej konferencji zajmowali się członkowie Naukowego Koła Chemików UG, Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii UG oraz Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UG.

Nad jakością wydarzenia czuwał Komitet Naukowy składający się z naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Badań nad Rakiem w Wielkiej Brytanii, Uniwersytetu St. Andrews w Wielkiej Brytanii oraz Yachay Tech University w Ekwadorze. Podczas konferencji wykłady inauguracyjne wygłosiły prof. dr hab. Elżbieta Jankowska z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Chiara Da Pieve z Institute of Cancer Research w Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji o Baltic Chemistry Conference znajduje się na stronie.

Wręczenie nagród ProJuvenes odbyło się 25 listopada 2023 roku. Konkurs jest organizowany corocznie przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
- W imieniu wszystkich organizatorów pragnę podziękować za oddane głosy studentom, doktorantom, pracownikom naukowym i przyjaciołom Uniwersytetu Gdańskiego. Chcielibyśmy również serdecznie podziękować wszystkim instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu konferencji. Szczególne podziękowania kierujemy do władz dziekańskich Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego za ich nieoceniony wkład w organizację i promocję wydarzenia, jak również za wsparcie całego Uniwersytetu Gdańskiego, Uczelni Fahreheita oraz wszystkich innych patronów i partnerów konferencji - mówi współprzewodniczący KO BCC, mgr Mateusz A. Baluk.

Nagrodzonym gratulujemy!

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy