Religijność a postawy wzmacniające nierówności społeczne. Grant w ramach Preludium 22 dla Juranda Sobieckiego, doktoranta UG

fot.

Prestiżowy grant w ramach konkursu NCN PRELUDIUM 22 zdobył uczestnik Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Jurand Sobiecki. Przez kolejne trzy lata będzie on realizował, pod opieką naukową dr hab. Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej, prof. UG, projekt pt. „Rola przynależności religijnej i płci w związku między religijnością a przekonaniami wspierającymi nierówności społeczne".

Projekt ma na celu zbadanie związku między religijnością a przekonaniami wspierającymi nierówności społeczne, z uwzględnieniem roli przynależności religijnej i płci.

- Pomysł na badania zrodził się z przekonania, że religijne doktryny często zawierają wyraźne wytyczne dotyczące struktur społecznych i ludzkiej natury, co może prowadzić do wykształcenia określonych i często bezkrytycznych spojrzeń na świat. Te obserwacje skłoniły mnie do zbadania zależności między religijnością a postawami wzmacniającymi nierówności społeczne - mówi Jurand Sobiecki. - W analizach, jakie będę prowadził, skupię się na zrozumieniu, jak przynależność religijna (np. katolicyzm, islam, hinduizm, buddyzm, judaizm) i płeć wpływają na związek między religijnością a ambiwalentnym seksizmem.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną systematyczne przeglądy literatury i metaanalizy. Ma to pozwolić na ilościową syntezę istniejących badań i oszacowanie siły i kierunku związku między religijnością a autorytaryzmem i orientacją na dominację społeczną. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na to, jak płeć i przynależność religijna mogą moderować te związki. Dodatkowo dokonana zostanie wielopoziomowa analiza danych dotyczących przekonań na temat nierówności ze względu na płeć oraz religijności i przynależności religijnej zebranych od ponad 30 tysięcy studentów i studentek z 62 krajów.  

- Badanie tak delikatnego i złożonego tematu, jakim jest religia, może przynieść wartościowy wkład w zrozumienie jej związku ze społecznymi postawami i przekonaniami. Dodatkowo sprawdzimy, czy te zależności są jednakowe dla wszystkich przynależności religijnych i czy przynależność religijna pełni rolę moderatora. Sprawdzimy również, czy wśród kobiet i mężczyzn te zależności są odmienne - dodaje Jurand Sobiecki.

Projekt uzyskał finansowanie w wysokości 92 700 zł w ramach konkursu NCN PRELUDIUM 22 i będzie realizowany przez trzy lata.

EMW/Zespół Prasowy UG