XX Sympozjum Młodych Oceanografów

Młodzi

Podczas XX Sympozjum Młodych Oceanografów, które odbyło się 1 grudnia 2023 roku na Wydziale Oceanografii i Geografii, doktoranci i studenci przedstawili aspekty biologiczne, chemiczne, geologiczne i fizyczne badań oceanograficznych. W tym roku nagrody przyznano mgr Karolinie Jonko-Sobuś, mgr. Anthony'emu Andrieu i mgr Marii Osińskiej, natomiast tytuł Nadziei Oceanografii otrzymała Magdalena Socha. 

- To już 20. Sympozjum Młodych Oceanografów, które od 2002 r., z małą przerwą w latach 2020-21, odbywało się rokrocznie. - rozpoczęła wydarzenie dr hab. Anita Lewandowska, prof. UG. Przewodnicząca kapituły przybliżyła historię sympozjum i to, co się zmieniło od jego pierwszej edycji. Laureaci z 2002 r. - prof. dr hab. Jacek Bełdowski i dr Małgorzata Świątek - są już pełnoprawnymi naukowcami z wieloletnim stażem w kolejno Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytecie Szczecińskim. 

WL

Z okazji jubileuszu dwudziestolecia cztery studentki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku wykonały utwory Ludwiga van Beethovena i Béli Kovács. Do występu nawiązał Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski, zwracając się do uczestników Sympozjum. - To szczególnie ważny moment w Państwa karierze naukowej. To teraz uczycie się korzystać z dostępnych instrumentów i zdobywacie umiejętności, żeby później tworzyć coś tak harmonijnego jak muzyka, którą przed chwilą usłyszeliśmy - powiedział. 

Podczas pierwszej sesji plenarnej prace naukowe przedstawili: Wojciech Komar, Zofia Konarzewska, Anthony Andrieu, Karolina Jonko-Sobuś i Ewa Korejwo. Młodzi oceanografowie prezentowali m.in. badania nt. frakcji rtęci w osadach morskich z regionu Spitsbergenu czy identyfikacji populacji ryb w południowym Bałtyku. Tę część sympozjum prowadziła prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec z Wydziału Oceanografii i Geografii UG. 

W przerwie między sesjami plenarnymi uczestnicy sympozjum mogli zapoznać się z plakatami przedstawiającymi działania naukowe młodych oceanografów. Autorzy najlepszych plakatów zostali nagrodzeni: 

  • mgr Karolina Pałucha za pracę pt. „Charakterystyka hodowlana i użytkowa hybrydy Sparctic 2 - nowego kandydata do produkcji akwakulturowej”.
  • Julia Ejkszto za pracę pt. „Wstępne badania nad parazytofauną stynki (Osmerus eperlanus) z Morza Bałtyckiego”.
  • Aleksandra Sikorska za pracę pt. „Rola okrzemek w obiegu rtęci w rejonie Cypla Helskiego”.
 Magdalena Socha

Podczas drugiej sesji plenarnej wystąpili: Bartłomiej Wilman, Maria Osińska, Marta Misiewicz, Patryk Sapiega, Marek Harenda i Magdalena Socha. Tę część Sympozjum moderował dr hab. Mirosław Darecki, prof. IO PAN. Badacze opowiadali m.in. o potencjalnym źródle rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w płucach foki szarej czy o strefie pockmarków i drenażu wód podziemnych w dnie Zatoki Puckiej.

- Chciałbym podziękować wszystkim studentom i doktorantom za odwagę, żeby poddać się ocenie i krytyce specjalistów. Mam nadzieję, że te pytania, które dzisiaj padły, nakierowały Państwa na odpowiednią ścieżkę - powiedział Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. -  Dziękuję także kapitule konkursu za wspieranie młodych talentów na naszej uczelni. 

Kapituła Konkursu w składzie dr hab. Anita Lewandowska, prof. UG (przewodnicząca), dr hab. Mirosław Darecki, prof. IO PAN, dr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB, dr hab. Urszula Janas, prof. UG, prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec oraz prof. dr hab. Ksenia Pazdro przyznała cztery nagrody za wystąpienia następującym osobom: 

  • Nagroda im. prof. Lucyny Falkowskiej - mgr Karolina Jonko-Sobuś za pracę pt. „Identyfikacja populacyjna ryb południowego Bałtyku: spektroskopia w bliskiej podczerwieni (Near Infrared spectroscopy) i jej potencjał w badaniach biologicznych na przykładzie śledzia bałtyckiego (Clupea harengus).”,
  • Nagroda im. prof. Krzysztofa Skóry - mgr Anthony Andrieu za pracę pt.„Określenie parametrów morfologicznych i funkcjonalnych komórek hemolimfy u małży Macoma balthica chorujących na neoplazję zakaźną”,
  • Nagrodę im. prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej - mgr Maria Osińska za pracę pt. „Opis zmienności hydrodynamiki zatoki Antarktycznej spowodowanej wzrastającymi wypływami wód lodowcowych”,
  • „NADZIEJA OCEANOGRAFII” - Magdalena Socha za pracę pt. „Aktywność antybakteryjna bałtyckiego szczepu sinicy Aphanizomenon sp. KUC C1”.

Prof. Anita Lewandowska zwróciła uwagę, że tegoroczny poziom prezentacji i posterów był bardzo wysoki. Na koniec wydarzenia Przewodnicząca Kapituły zaprosiła młodych naukowców, także tych, który nie otrzymali nagrody, do zgłoszenia swojego udziału w sympozjum za rok. 

fot. i tekst Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG