5 mln euro na czujniki oparte o metrologię kwantową. Horyzont Europa

prof. Łukasz Rudnicki - kierownik projektu po stronie UG 

Prof. Łukasz Rudnicki - kierownik projektu po stronie UG 

7 uniwersytetów i 9 firm podejmie się stworzenia innowacyjnych czujników do analizy składu atmosfery. Jednym z partnerów projektu jest Uniwersytet Gdański. Zespół naukowców UG kierowany przez dr. hab. Łukasza Rudnickiego, prof. UG z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych zajmie się opracowaniem rozwiązań inspirowanych metrologią kwantową. Na ten cel z programu Horyzont Europa badacze otrzymali blisko 1,1 mln zł. Budżet całego projektu to 5 mln euro. 

- Metrologia kwantowa w teorii pozwala znaleźć metody pomiarowe, których czułość będzie lepsza niż dowolnych metod tradycyjnych. Sukcesem jest, gdy metody te można przełożyć na działający układ pomiarowy, który, jak wiemy, podlega zarówno ograniczeniom technologicznym, jak i praktycznym (np. finansowym) - tłumaczy prof. Łukasz Rudnicki. - Nasz duży projekt aplikacyjny posiada komponentę badawczą z obszaru metrologii kwantowej, gdyż wierzymy, że w ten sposób uda się dodatkowo wzmocnić czułość przyszłych urządzeń.

W realizację badań będzie zaangażowanych łącznie 16 partnerów z 6 krajów: Finlandii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polski. Zespołowi przewodniczyć będzie Uniwersytet Wschodniej Finlandii. Projekt będzie realizowany od stycznia 2024 roku do grudnia 2026 roku. 

Planowo efektem trzyletnich działań ma być czujnik określający stężenie w powietrzu gazów takich jak CO2, NO2, CH4, N2O, O3, O2 oraz CO poprzez monitorowanie widma absorpcyjnego. Sensor z jednej strony działałby w szerokim zakresie widma, a z drugiej miałby czułość pozwalającą wykrywać jego drobne różnice.

- Czujniki znalazłyby zastosowanie w stacjach pomiarowych określających poziom zanieczyszczenia powietrza i wody poprzez pomiar stężenia poszczególnych substancji, np. dwutlenku węgla - powiedział prof. Łukasz Rudnicki. - Takie technologie oczywiście istnieją, niemniej jednak ich skomplikowanie i wysoki koszt produkcji sprawiają, iż nie są to rozwiązania stosowane masowo. Celem projektu jest stworzenie czujników do zastosowań na szeroką skalę.

W dalszej perspektywie przewidziano wdrożenie i komercjalizację powstałego rozwiązania. Polskim partnerem przemysłowym projektu jest firma Vigo Photonics.

 

MJ/ Zespół Prasowy UG