nauka
Prof. Łukasz Rudnicki - kierownik projektu po stronie UG  7 uniwersytetów i 9 firm podejmie się stworzenia innowacyjnych czujników do analizy składu atmosfery. Jednym z partnerów projektu jest Uniwersytet Gdański. Zespół naukowców UG kierowany przez dr. hab. Łukasza Rudnickiego, prof. UG z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii…
nauka
Ponad 2,3 mln złotych trafiło do Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych UG z konkursu Narodowego Centrum Nauki i sieci CHIST-ERA na projekt MoDIC (Modern Device Independent Cryptography). Zespół badawczy kierowany przez dr. hab. Marcina Pawłowskiego, prof. UG pracuje nad stworzeniem zabezpieczeń cyfrowych, które będą niezależne od…
współpraca
Na zdjęciu od lewej: Harald Weinfurter, Claudia Keller, Anton Zeilinger i Marek Żukowski. Prof. dr hab. Marek Żukowski z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych  Uniwersytetu Gdańskiego (International Centre for Theory of Quantum Technologies), na wniosek prof. Anton’ego Zeilinger’a, został oficjalnie zaproszony na…
współpraca
Uniwersytet Gdański wraz z Universidad de Concepción pomyślnie zakończyły negocjacje z firmą SEQURE SPA z Chile. Podpisano umowę licencyjną na wykorzystanie wynalazku opartego o technologie kwantowe, który powstał w ramach prac w polsko–chilijskim zespole. Od kilku już lat trwały prace nad wspólnym wynalazkiem – generatorem liczb losowych. W pracach uczestniczyli: ze strony polskiej dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG z…
współpraca
Na zdjęciu od lewej: dr hab. Marcin Pawłowski - ICTQT, prof. UG, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym UG, Sebastian Zimnol - Prezes Zarządu Fundacji Quantum Cybersecurity Hub Europe, Katarzyna Gronowska - Dyrektor Centrum Transferu Technologii UG.  Dzięki współpracy…
nauka
Kolorem niebieskim  zaznaczono kraje pochodzenia pracowników i studentów ICTQT, a czerwonym grupy badawcze, współpracujące z ICTQT. - Zagadnienia fizyki kwantowej i technologii kwantowych są sytuowane wśród największych współczesnych naukowych wyzwań. To bardzo dobry czas na tego typu ambitne inicjatywy badawcze, gdyż obecnie…
współpraca
Doceniając wzrost znaczenia technologii kwantowych dla przemysłu przyszłości przedstawiciele sześciu polskich uczelni oraz dwóch instytutów PAN, realizujących największe projekty w dziedzinie technologii kwantowych, podpisali list intencyjny w sprawie współpracy i rozwoju badań na nich opartych. Reprezentując naszą uczelnię podpis pod dokumentem złożył…
nauka
Na zdjęciu od lewej: prof. Robert Alicki i prof. Alejandro Jenkins. W ramach prowadzonych wspólnie badań, prof. Robert Alicki (Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych na Uniwersytecie Gdańskim) i prof. Alejandro Jenkins (Universidad de Costa Rica) rozwiązali jedną z najstarszych zagadek fizyki - mechanizm elektryzowania…
nauka
Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, wybitny fizyk i współtwórca informacji kwantowej z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych został członkiem prestiżowej organizacji Academia Europaea. Instytucja zrzesza wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki na arenie międzynarodowej koncentrując się na działalności opiniodawczej i doradczej. Academia Europaea jest europejską pozarządową organizacją naukową…