Porozumienie o współpracy. Rozwój badań kwantowych w Polsce

Zdjęcie poglądowe

Doceniając wzrost znaczenia technologii kwantowych dla przemysłu przyszłości przedstawiciele sześciu polskich uczelni oraz dwóch instytutów PAN, realizujących największe projekty w dziedzinie technologii kwantowych, podpisali list intencyjny w sprawie współpracy i rozwoju badań na nich opartych. Reprezentując naszą uczelnię podpis pod dokumentem złożył prof. dr hab. Wiesław Laskowski, Prorektor ds. Badań Naukowych UG, będący jednocześnie fizykiem kwantowym.

Celem współpracy ośrodków naukowych będzie powołanie w Polsce struktury organizacyjnej dla badań i rozwoju technologii kwantowych. Sygnatariusze listu dostrzegają także potrzebę systemowego i finansowego wsparcia organów państwa dla prowadzonych w Polsce światowej klasy badań w tej dziedzinie.

Wśród zaangażowanych w projekt jednostek naukowych znalazły się: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska oraz Instytut Fizyki PAN.

Wspólne działania ośrodków naukowych otwarte będą także na inne podmioty krajowe, prowadzące prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii kwantowych, w szczególności te stowarzyszone w Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej przy UG oraz Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej przy UMK.

Do koordynacji działań będących następstwem listu intencyjnego wybrano przedstawicieli ze wszystkich jednostek. Naszą uczelnię będzie reprezentował dr hab. Łukasz Rudnicki, prof. UG, prowadzący swoją grupę badawczą w International Centre for Theory of Quantum Technologies (ICTQT, polska nazwa jednostki to Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych).

Prace nad zawartym porozumieniem nie zostałyby rozpoczęte, gdyby nie wkład i starania liderów trzech obecnie największych projektów badawczych w dziedzinie: prof. dr hab. Konrada Banaszka z UW, prof. dr hab. Marka Żukowskiego z UG, oraz prof. dr hab. Marka Kusia z CFT PAN.

- Współpraca zapowiada się bardzo obiecująco - mówi prof. dr hab. Marek Kuś z CFT PAN, kierujący projektem TEAM NET. - W różnych ośrodkach w Polsce, znanych zresztą w świecie, w różnym stopniu rozwijane są technologie kwantowe. Profesor Kuś podkreśla nasz udział w badaniach nad komputerem kwantowym, nad którym pracują naukowcy z całego świata. Jego większe możliwości obliczeniowe znajdą wyjątkowe zastosowanie, pozwalając wykorzystać procedury do modelowania skomplikowanych procesów. To może okazać się przełomowe w takich dziedzinach jak ekonomia, biotechnologia czy w projektowaniu skomplikowanych konstrukcji technicznych. Naszą specjalnością jest wyjaśnianie kwestii wpływów skutków zewnętrznych na działanie komputera kwantowego.

- W Polsce bezpośrednie badania kwantowego splątania i ewentualnych zastosowań paradoksów kwantowych w praktycznych rozwiązaniach zapoczątkowano w Gdańsku – podkreśla prof. dr hab. Marek Żukowski, dyrektor ICTQT. Jego zdaniem, podpisanie porozumienia naszych jednostek badawczych jest szansą na stworzenie silnej organizacji w skali krajowej, która będzie mogła odegrać dużą rolę w fizyce kwantowej w skali Europy. - Koncepcja budowy konsorcjum jest z naszej strony próbą utrzymania wyjątkowej pozycji Polski w tej dziedzinie - dodaje. Będzie ono także pomocne w działaniach na arenie krajowej i w kontaktach z kołami biznesowymi, coraz bardziej świadomymi korzyści z potencjału technologii kwantowych. - Nasze środowisko powinno mówić jednym głosem w dialogu z instytucjami państwowymi - podkreśla profesor.

Warto wspomnieć, iż wymienione powyżej Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej, założone przez prof. dr hab. Ryszarda Horodeckiego, działa na UG już od 13 lat. Centrum pełni rolę ważnego ogniwa zarówno w krajowej jak i w międzynarodowej przestrzeni badawczej. Jego obecnym zadaniem jest integracja polskiego środowiska informacji kwantowej, a także organizacja konferencji i warsztatów oraz długoterminowych międzynarodowych programów naukowych.

Ewa Cichocka/Zespół Prasowy UG