Prof. Ryszard Horodecki członkiem organizacji Academia Europaea

Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, wybitny fizyk i współtwórca informacji kwantowej z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych został członkiem prestiżowej organizacji Academia Europaea. Instytucja zrzesza wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki na arenie międzynarodowej koncentrując się na działalności opiniodawczej i doradczej.

Academia Europaea jest europejską pozarządową organizacją naukową, deklarującą w swojej misji w szczególności działania na rzecz wprowadzania najwyższych standardów w nauce, badaniach i edukacji, wspieranie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych zwłaszcza w zakresie spraw europejskich, promowanie wartości europejskiej nauki i badań. Akademia jest finansowana ze środków własnych, dotacji rządowych i wpłat ze strony współpracujących instytucji.

Organizacja powstała w 1988 roku w Londynie z inicjatywy Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego założonego w XVII wieku oraz Szwedzkiej Akademii Nauk. Zrzesza wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki: od medycyny, chemii, fizyki, matematyki i ekonomii po nauki humanistyczne i społeczne. Koncentruje się na działalności opiniodawczej i doradczej m.in. dla Komisji Europejskiej. To największa tego typu organizacja w Europie, która gromadzi obecnie ponad 4 tys. członków, w tym prawie 100 uczonych z Polski i ponad 70 laureatów Nagrody Nobla. 

Strona organizacji: https://www.ae-info.org/

Krótki biogram Profesora:

Prof. Ryszard Horodecki należy do wąskiego grona światowych fizyków, którzy stworzyli i obecnie rozwijają podstawy nowej, interdyscyplinarnej dziedziny – kwantowej informacji, która wiąże się z takimi odkryciami jak kwantowa kryptografia, kwantowa teleportacja, gęste kodowanie. Jego dorobek obejmuje 96 publikacji w tym 92 w czasopismach z listy filadelfijskiej, cytowanych łącznie ponad 13 000 razy (IH-39). Dziesięć z nich jest cytowanych ponad 300 razy, w tym fundamentalna praca o detekcji kwantowego splątania (entanglement witnessess) ponad 2500 razy. Jest ponadto współautorem (na zaproszenie indywidualne) obszernej pracy przeglądowej pt. „Quantum entanglement” (2009) w najbardziej prestiżowym czasopiśmie podsumowującym dokonania fizyki - Reviews of Modern Physics (IF ponad 37). Od czasu założenia tego czasopisma  tj. od 1929 roku jest to trzecia praca z wyłączną afiliacją polską cytowana  blisko 4300 razy.

Prof. Horodecki wraz z synami (początkowo studentami) Pawłem i Michałem a także później Karolem stworzył zespół, który osiągnął znaczące rezultaty w Gdańsku. Wprowadzone tam pojęcia, takie jak „bound entanglement” (splątanie związane), „entanglement activation” (aktywacja splątania), quantum deficit (kwantowy deficyt), weszły na trwałe do literatury światowej.   Seria przełomowych prac z informacji kwantowej, w tym odkrycie splątania związanego i efektywnej metody detekcji splątania (entanglement witnessess), znalazła szerokie uznanie za granicą zapoczątkowując intensywną współpracę międzynarodową.

Współtworzył w Gdańsku ośrodek informacji kwantowej, który stał się światowym centrum badań w tej dziedzinie. Był głównym organizatorem Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku - utworzonego w 2007 roku przy Uniwersytecie Gdańskim – zrzeszającego dziewięć jednostek naukowych i do 2019 r. jego pierwszy dyrektor. W ramach misji Centrum organizował corocznie międzynarodowe sympozja z kwantowej informacji ogniskujące światowych liderów z tej dziedziny.

Był członkiem Rady Naukowej Laboratorium Fizycznych podstaw Przetwarzania Informacji oraz Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku. W latach: 2006-2013 – edytor pisma Open Systems and Information Dynamics, 2008-20013 - członek Komisji Nagród i Odznaczeń Polskiego Towarzystwa Fizycznego, 2016-2018 - członek Zespołu ds. Nagród Premiera, 2018-2021 - członek Kapituły Medalu Mariana Smoluchowskiego; od 2009r. - członek  Kapituły Nagrody im. Jana Heweliusza. W 2007 roku otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej, w 2004 roku nagrodę zespołową im. Wojciecha Rubinowicza Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W 2008 roku został laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk ścisłych za wkład w stworzenie podstaw informatyki kwantowej (Nobel Polski). W tym samym roku został laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. W 2019 r. otrzymał Nagrodę Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Pełny biogram prof. Ryszarda Horodeckiego 119.4 KB
Biuro Rzecznika Prasowego