Dr Katarzyna Świerk z nagrodą Gwiazda Rozwoju!

dr Katarzyna Świerk

fot. Alan Stocki/UG

Dyrektorka Biura Nauki UG dr Katarzyna Świerk została laureatką tegorocznych Gwiazd Umiędzynarodowienia w kategorii Gwiazda Rozwoju! To wyróżnienie dla osób, które najbardziej przyczyniły się do wzrostu umiędzynarodowienia polskich uczelni.

-  Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i wielka radość. Ale też pewnego rodzaju motywator, że trzeba ciągle robić więcej, lepiej i patrzeć daleko w przyszłość, bo droga do doskonałości naukowej jest bardzo długa i wyboista - opowiadała laureatka. - Ta nagroda jest wyróżnieniem za moją działalność w ostatnich latach, która nie byłaby możliwa bez otwartości i zaufania władz rektorskich. To tak naprawdę nagroda dla nas wszystkich, dla Uniwersytetu Gdańskiego, który mam zaszczyt reprezentować.

Kapituła nagrody zwróciła uwagę na różnorodność działań dr Katarzyny Świerk, która jednocześnie kieruje Biurem Nauki UG oraz jest Pełnomocniczką UG ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych. Dodatkowo laureatka od kilkunastu lat zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami szkolnictwa wyższego. Współpracuje z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, jest certyfikowaną audytorką UE w zakresie HR Excellence in Research oraz Horyzont 2020/Horyzont Europa.

W tegorocznej edycji przyznano nagrody w dziewięciu kategoriach. Doceniono wkład laureatów m.in. w promocję, kształcenie czy zarządzanie w zakresie umiędzynarodowienia. Wyróżnienia odebrali prorektorzy, dziekani, pracownicy naukowi oraz pracownicy administracyjni uczelni z całej Polski.

To już siódma edycja prestiżowej nagrody Gwiazda Umiędzynarodowienia, która przyznawana jest w ramach programu Study in Poland, inicjatywy realizowanej przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. - Nagroda promuje osoby, które otwierają nasze szkoły wyższe na inne doświadczenia i kultury - mówi o nagrodzie jej inicjator założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Waldemar Siwiński. - Jest to ważne wyróżnienie środowiskowe, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma wielką wartość.

W ubiegłorocznej edycji tytuł Gwiazdy Zarządzania przypadł Prorektorce ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Annie Jurkowskiej-Zeidler, prof. UG. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na organizację konferencji „Solidarni z Ukrainą” oraz projekt mikrograntów dla ukraińskich naukowców.

Gwiazdy Umiędzynarodowienia
oprac. MJ/ZP