Jakie są długotrwałe skutki COVID-19? Psychologowie z UG prowadzą badania

Badania

Kompleksowe badania pamięci, węchu czy uwagi wykonują naukowcy z Wydziału Nauk Społecznych UG. Zespół stara się ustalić długotrwałe efekty COVID-19 dla ośrodkowego układu nerwowego, a w szczególności dla prawej półkuli mózgu. Obecnie psychologowie szukają chętnych do wzięcia udziału w badaniach.

- Projekt prowadzimy już od dwóch lat. Razem chcemy zbadać ponad 200 osób z różnych grup wiekowych - opowiada kierownik projektu Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Michał Harciarek. - Interesuje nas wszelkiego rodzaju wpływ COVID-19 na różne funkcje poznawcze człowieka, ale też na przykład to, czy te efekty są potęgowane przez choroby współistniejące, takie jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. 

Każde badanie trwa ok. 6 godzin i może być przeprowadzone zarówno w tygodniu, jak i w weekend. Osoby zakwalifikowane do projektu będą oceniane dwukrotnie, przy czym badanie uzupełniające odbędzie się w okresie 12 miesięcy od pierwszej ewaluacji. Poza nieodpłatnymi kompleksowymi badaniami osoby biorące udział w projekcie otrzymują gratyfikację finansową.

Badania

- Wykonujemy szereg badań biochemicznych, czyli standardowe badania morfologiczne poszerzone m.in. o pomiar przeciwciał i gazometrię czy badania spirometrem, aby zweryfikować poziom sprawności płuc po COVID-19 - opowiada doktorantka Wiktoria Kujawa. - Przeprowadzamy także badania EEG, czyli pomiar aktywności mózgu, oraz wielowymiarowy test węchowy, w którym sprawdzamy nie tylko umiejętność rozróżniania zapachów, ale także pamięć węchową. 

Część pacjentów zdążyła już poddać się dwóm sesjom badań, jednak naukowcy nadal szukają osób chętnych do udziału w testach. Obecnie brakuje m.in. seniorów po 65 r.ż. oraz osób, które nigdy nie przeszły choroby COVID-19. Dokładny opis poszukiwanych grup znajduje się na ulotce informacyjnej poniżej. 

- To, co jest dla nas najważniejsze, to jak pacjenci funkcjonują po przejściu COVID-19 pod kątem neuropsychologicznym, czyli funkcji uwagowo-wykonawczych i sprawności pamięci - tłumaczy dr Natalia Treder-Rochna z Zakładu Psychologii Ogólnej. - W ramach naszych badań chcemy odpowiedzieć na pytania: Czy COVID-19 jest w stanie przyspieszyć starzenie się naszego mózgu? Jak COVID-19 wpływa na funkcjonowanie naszego ośrodkowego układu nerwowego, na takie funkcje poznawcze jak uwaga czy pamięć oraz na węch? I czy jest to trwała zmiana?

Badania prowadzone są w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu pt. Czy koronawirus Sars-Cov2 zaburza przede wszystkim funkcjonowanie prawej półkuli mózgu i przedniego systemu uwagi? Prospektywne badania neuropsychologicznych i neurofizjologicznych następstw COVID-19.

COVID
Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG