Jak korzystasz z przestrzeni kampusu? Podziel się opinią!

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UG zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej zagospodarowania i udogodnień na kampusie UG.

- Badanie skierowane jest do osób korzystających z przestrzeni uniwersyteckich i nastawione na poznanie ich odczuć i doświadczeń. Pytania w ankiecie dotyczą sposobu poruszania się po terenie kampusu, ocenę jego komponentów, dostępu do udogodnień oraz preferencji ich lokalizacji. Odpowiedź na część pytań można wskazać na mapie - informuje opiekunka naukowa koła Sandra Żukowska.

Wypełnienie ankiety zajmuje od 5 do 10 minut. Uzyskane wyniki pomogą lepiej zrozumieć zarówno zachowanie użytkowników, jak również sposób wykorzystania przestrzeni oraz opinie na temat istniejącego zagospodarowania, a także potencjalnych braków lub preferowanych zmian.

- Wyniki pozwolą na przygotowanie analizy wykorzystania kampusu, otwarcie dyskusji na ten temat wśród społeczności akademickiej i osób zainteresowanych, a także rekomendacje wynikające z przeprowadzonej analizy - dodają studenci SKNGP UG.

Link do ankiety: https://survey123.arcgis.com/share/4792925f9f0c428a8a6708eebb9b0729

 

ankieta kampus
oprac. MNG/ZP