Prof. Adriana Zaleska-Medynska oraz prof. Hanna Mazur-Marzec nagrodzone podczas Gali Nauki Polskiej

Dziś (19.02.2024) Dzień Nauki Polskiej. Z tej okazji w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Nagrodzone zostały dwie naukowczynie z Uniwersytetu Gdańskiego: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska oraz prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec. 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 101 wniosków o przyznanie nagród. Spośród nich 95 zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Wnioski oceniał Zespół doradczy składający się z reprezentantów środowiska akademickiego z poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki. Minister nauki przyznał 59 nagród, w tym 50 indywidualnych i 9 zespołowych. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

Nagrodę za „Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej” otrzymała Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska (Wydział Chemii), a nagrodę za „Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej” prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec (Wydział Oceanografii i Geografii), wyróżniona niedawno Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

- W imieniu kierownictwa ministerstwa dziękuję za cały trud, rozwój polskiej nauki, rozwój uczelni - powiedział szef MNiSW, rozpoczynając Galę Nauki Polskiej. 

Podczas uroczystości Minister Dariusz Wieczorek zwracał uwagę na rolę nauki w rozwoju gospodarczym i wskazywał na konieczność zacieśniania współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. - Mamy wspaniałe kadry, wspaniałych naukowców, świetnie osiągnięcia. Nie wstydźmy się tego, mówmy o tym, bo mamy powody do dumy. Nauka jest potrzebna polskiej gospodarce, jest niezbędna w tworzeniu nowych miejsc pracy. Dziś w zapisach polskich firm powinny znaleźć się zobowiązania do przekazywania środków na badania i rozwój. 

- Będziemy kontynuować dialog i wypracowywać wspólne stanowiska ze środowiskiem nauki, aby jak najlepiej spełnić jego oczekiwania. Dziś zaczyna się nowa era dla polskiej nauki. Chciałbym, żeby kadencja tego rządu została w pamięci jako najlepsza dla rozwoju polskiej nauki - podsumował swoje wystąpienie Minister Nauki. 

W uroczystości uczestniczyli także Wiceministrowie: Maria Mrówczyńska, Maciej Gdula i Andrzej Szeptycki oraz Dyrektor Generalna Diana Matusik.

Więcej informacji: Gala Nauki Polskiej - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

oprac. MNG/ZP, Zdjęcia: