Relacja z X Metropolitalnego Spotkania Noworocznego

Podsumowanie prac nad strategią działań metropolii do 2030 roku, pakiet inwestycji w nowej perspektywie unijnej, ustawa metropolitalna, a także współpraca biznesu ze środowiskiem naukowym i samorządowym - to główne tematy X Metropolitalnego Spotkania Noworocznego, które odbyło się 15 lutego 2024 r. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, posłowie, senatorowie, przedstawiciele biznesu oraz władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. 

To już dziesiąte spotkanie czterech kluczowych środowisk współtworzących metropolię: samorządu i administracji rządowej, samorządu gospodarczego, nauki i środowiska obywatelskiego. Wydarzenie co roku odbywa się w innym miejscu. W tym roku podsumowywano i planowano działania metropolitalne w odnowionym Teatrze Wybrzeże. Spotkanie rozpoczęło się od przemówień prezydentów Trójmiasta.

– Miniony rok, to był czas na który długo czekaliśmy. To rok, w którym samorządowcy odetchnęli z ulgą. Możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wraca partnerskie podejście między władzą centralną a samorządami w rozmowach o tym jak kształtować finanse samorządowe i w sposób partnerski budować jakość życia w naszych gminach - mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, prezes Rady OMGGS. 

– Troje nowych parlamentarzystów z naszego regionu to była wójt, były prezydent i wicestarosta. Bardzo liczymy na was, szczególnie jeżeli chodzi o ustawę metropolitalną. Mam nadzieję, że w roku 2024 nasze wszystkie plany staną się jeszcze bardziej realne. Wierzę, że to będzie złoty czas dla Pomorza i metropolii, szczególnie z taką ekipą, która pokazała, że nawet w niekorzystnych warunkach zewnętrznych, umie współpracować i tworzyć wspólnotę, która służy innym - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, wiceprezes Rady OMGGS. 

– Metropolia jest faktem. Nasi mieszkańcy, kiedy szukają miejsc pracy, szkół i przedszkoli to nie patrzą na jedno miasto, ale patrzą metropolitalnie. Ta mobilność jest wielką zaletą. Życzę nam wszystkim, żebyśmy dołożyli do tego dobry transport publiczny, by mieszkańcy nie tylko sprawnie się poruszali, ale także z jeszcze większą ochotą chcieli mieszkać, żyć i pracować w metropolii - Magdalena Jachim, p.o. prezydenta Sopotu. 

Wydarzenie miało miejsce dokładnie 10 lat od podpisania Porozumienia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020, które dało początek współpracy środowisk i ponad 200 inwestycjom o łącznej wartości 3,67 mld zł z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w wysokości 1,88 mld zł. Efektem współpracy metropolitalnej są: węzły integracyjne, drogi rowerowe, odnowione budynki publiczne i komunalne, zrewitalizowane dzielnice, nowe autobusy, tramwaje i trolejbusy, nowe linie tramwajowe, rozbudowane sieci ciepłownicze, szpitale geriatryczne, nowoczesne usługi dla przedsiębiorców oraz wsparcie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

Strategia do 2030 roku i pakiet inwestycji w nowej perspektywie

Spotkanie noworoczne było okazją do podsumowania prac nad Strategią OMGGS, która określa najważniejsze działania dla metropolii na najbliższe lata. Wśród nich znalazły się takie zagadnienia jak klimat i przestrzeń, sprawny transport oraz wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego. Michał Glaser, prezes zarządu OM GGS, przedstawił także kolejne inwestycje - W ramach nowej perspektywy unijnej metropolia zrealizuje ponad 100 projektów. Będą to m.in. budowa i przebudowa węzłów integracyjnych, budowa linii tramwajowej, dróg rowerowych i  buspasów, wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, termomodernizacja szkół, przedszkoli i budynków komunalnych, powiększenie powierzchni zielonej, domy dziennego pobytu, świetlice i kluby dla seniorów, a także wsparcie dla imigrantów. Dofinansowanie unijne z programów regionalnych i krajowych wyniesie ponad 1,23 mld zł.  

Jednym z priorytetów działań na 2024 rok jest ustawa metropolitalna, o którą samorządy z Pomorza zabiegają od niemal 8 lat. Projekt ustawy, jako senacka ustawa inicjatywa ustawodawcza trafił do Sejmu, gdzie spędził dwa lata w tzw. zamrażarce sejmowej. Na początku zeszłego roku posłowie zdecydowali o odrzuceniu pierwszego czytania.

Metropolia to współpraca wielu środowisk

Spotkanie noworoczne zgromadziło nie tylko prezydentów, burmistrzów, starostów i wójtów, ale także posłów, senatorów oraz przedstawicieli świata biznesu, gospodarki i nauki. O ważnej roli metropolii w koordynowaniu polityk publicznych mówiła Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, przedstawiając najważniejsze cele i wyzwania na najbliższy rok. W imieniu środowiska akademickiego głos zabrał prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczeni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, zarówno środowisku samorządowemu, gospodarczemu, obywatelskiemu za ogromne wsparcie i życzliwość z jaką się spotkała idea tworzenia Związku Uczelni Fahrenheita. To pokazuje, że na Pomorzu lubimy idee, które łączą – mówił prof. Marcin Gruchała. – Liczę na to wsparcie również dla zmian legislacyjnych, pozwalających utworzyć federację, o które jako Związek aktywnie zabiegamy.

O tym jak wygląda współpraca biznesu z nauką i samorządami opowiadał Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita, a także Jakub Kaszuba, który przedstawił założenia i efekty działań Think Tanku Metropolia, powołanego dokładnie rok temu. Omówił wypracowane przez zespoły robocze wizję oraz kierunki rozwoju Obszaru Metropolitalnego, a następnie trzy projekty, które mają przyczynić się do urzeczywistnienia tej wizji. 

Obszar Metropolitalny
tekst Karolina Sienkiewicz/FarU, fot. P. Hukało