Profesor Danuta Gutowska-Owsiak wybrana na Przewodniczącą Europejskiej Sieci Badań nad Barierą Naskórkową

1

fot. archiwum FNP

Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed została wybrana na Przewodniczącą Europejskiej Sieci Badań nad Barierą Naskórkową. Funkcję będzie sprawować wspólnie z dr. Ryanem O'Shaughnessym z Queen Mary University of London.

- Bycie wybraną na Przewodniczącą przez członków European Epidermal Barrier Research Network (E2BRN) jest dla mnie ogromnym zaszczytem i niewątpliwym wyrazem uznania dla mojego dorobku naukowego oraz pracy mojego zespołu. Od lat zgłębiam tajniki bariery naskórkowej, która odgrywa kluczową rolę w naszym zdrowiu. Zaburzenia jej funkcji obserwujemy nie tylko w chorobach skóry, ale również w innych schorzeniach, w tym alergiach (m.in. astmie i alergii pokarmowej). To dowód na ogromne znaczenie naskórka dla ogólnego dobrostanu i zdrowia organizmu - mówi prof. Danuta Gutowska-Owsiak.

E2BRN to prestiżowa sieć badawcza, która opiera się na szerokiej współpracy naukowej i zapewnia swoim członkom ogromne wsparcie. Stanowi ona przyjazne forum wymiany doświadczeń i wiedzy dla naukowców zajmujących się tą tematyką. - Biorąc pod uwagę moje interdyscyplinarne zainteresowania, łączące naskórek z immunologią, w swojej działalności będę dążyć do promowania szerokiego i wieloaspektowego spojrzenia na strukturalne i funkcjonalne aspekty bariery skórnej - przyznaje prof. Gutowska-Owsiak. - Moim pierwszym zadaniem jako Przewodniczącej będzie organizacja konferencji sieci w Lizbonie we wrześniu br. Już teraz mamy jednak kolejne pomysły, które utorują drogę do tworzenia europejskich konsorcjów badawczych - dodaje naukowczyni.

Profesor Gutowska-Owsiak podejmie się tej roli wspólnie z dr. Ryanem O'Shaughnessym z Queen Mary University of London.

Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy