Gala nagród z okazji 54. rocznicy powołania Uniwersytetu Gdańskiego

- Nauka jest nieskończona. Każdy z nas, naukowców, nosi w sobie pytania, które są zaczynem do badań. Wdaje się w dyskusje i polemiki, które budują współpracę lub kierują nas na konkretne ścieżki naukowe  - tymi słowami Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski otworzył pierwszą część obchodów 54 rocznicy powołania Uniwersytetu Gdańskiego. W Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego 29 lutego br. wręczono państwowe odznaczenia, Nagrody Naukowe im. prof. Karola Taylora, Nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza oraz nagrody w Konkursie Young Fahrenheit.

 

Uniwersytet Gdański powołany został 20 marca w 1970 roku i powstał z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Do historii uczelni odniósł się Rektor prof. Piotr Stepnowski w swoim wystąpieniu:  - Uniwersytet, który tworzymy my wszyscy, stoi na solidnych podwalinach 54 lat działalności naszej uczelni. Zawsze godna podziwu i przypomnienia jest determinacja, z jaką naukowcy, mimo trudnych politycznie i gospodarczo czasów, prowadzili w początkach Uniwersytetu Gdańskiego badania naukowe, stopniowo kładąc fundamenty pod największą obecnie uczelnię na Pomorzu.

(Przemówienie Rektora)

 

Fot. Alan Stocki/Zespół Prasowy UG

Tegoroczne obchody jubileuszu powołania UG rozpoczęły się uroczystością, podczas której doceniono dorobek naukowy, dydaktyczny i pracę administracyjną członkiń i członków społeczności akademickiej naszej uczelni.

Wojewoda Pomorska Beata Rutkiewicz wręczyła zasłużonym pracownikom  odznaczenia państwowe

  • za zasługi w działalności  na rzecz rozwoju  nauki:  Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi (lista odznaczonych)
     
  • za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających  z pracy zawodowej: medale Złote, Srebrne i Brązowe za długoletnią służbę (lista odznaczonych).

Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany za szczególne zasługi  dla oświaty  i wychowania przez ministra  "właściwego do spraw oświaty  i wychowania" odebrał prof. Jakub Stelina.

Dziękując pracowniczkom i pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego Wojewoda Pomorska podkreśliła znaczenie współpracy akademików z samorządami i otoczeniem gospodarczym: - W ostatnich latach samorządy potwierdzają, że współpraca z Uniwersytetem Gdańskim przybrała nowy wymiar. Wiatr zmian powiał w dobrą stronę. W imieniu samorządowców dziękuję za to, że czujecie potrzebę współpracy z nami - mówiła Pani Wojewoda.

Fot. Alan Stocki/Zespół Prasowy UG

Druga część uroczystości poświęcona była naukowczyniom, naukowcom, dydaktyczkom i dydaktykom, którzy zostali nagrodzeni m.in. za całokształt naukowy (Nagrody Rektora im. prof. Karola Taylora) oraz za szczególne osiągnięcia dydaktyczne (nagroda Nauczyciel Roku im. Krzysztofa C. Mrongowiusza).

Po raz pierwszy wręczenie statuetek oraz dyplomów poprzedziła prezentacja laureatek i laureatów w formie krótkich filmów, w których o swojej pracy opowiadali oni sami, współpracujący z nimi naukowczynie i naukowcy, dziekanki i dziekani oraz studentki i studenci. Filmy przygotowane przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej oraz Centrum Dokumentacji Naukowej i Telewizyjnej spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności i samych nagrodzonych. Pokazały też, że o nauce i swoich dokonaniach oraz procesie kształcenia, można mówić w sposób interesujący i z pasją.  

Nagrody im. Krzysztofa C. Mrongowiusza za rok 2023 z rąk Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG i Rektora prof. Piotra Stepnowskiego odebrały:

dr hab. Angelika Kędzierska - Szczepaniak, prof. UG z Wydziału Zarządzania

 

 

dr Marta Frankowska z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

 

mgr Małgorzata Aftańska z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Jak podkreślił Prorektor prof. Arnold Kłonczyński w tym roku kapituła nagrody postanowiła przyznać wyróżnienia wszystkim pozostałym zgłoszonym osobom.

Wyróżnienia otrzymali:

dr Magdalena Iwanowska z Wydziału Nauk Społecznych,

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji,

dr Wacław Kulczykowski z Wydziału Historycznego,

prof. Michał Obuchowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed,

dr hab. Wojciech Pokora, prof. UG z Wydziału Biologii, 

dr Anna Reglińska-Jemioł z Wydziału Filologicznego,

dr Leszek Reszka, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego,

dr hab. Piotr Storoniak, prof. UG z Wydziału Chemii.

 

Nagrody Naukowe im. prof. Karola Taylora z rąk Prorektora ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesława Laskowskiego i Rektora prof. Piotra Stepnowskiego odebrali:

prof. Małgorzata Wiśniewska z Wydziału Zarządzania

 

prof. Bogdan Skwarzec z Wydziału Chemii

 

prof. Sebastian Mahlik z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Od trzech lat podczas święta Uniwersytetu Gdańskiego wręczane są także Nagrody Young Fahrenheit dla młodych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, których badania mają potencjał komercjalizacyjny.

Organizatorami tego konkursu są Spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG oraz Gdańskim Klubem Biznesu i Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab.

Nagrody, wraz z Rektorem, wręczał Prezes Zarządu dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG, który zachęcał promotorów, wykładowców do zgłaszania młodych ludzi do nagrody, ponieważ, jak zaznaczył, ich praca w przyszłości procentuje także dla wydziałów i dla uczelni.

fot. Alan Stocki/Zespół Prasowy UG

Nagrody Young Fahrenheit otrzymali:

I miejsce: mgr Vladyslav Ievtukhov,

II miejsce: mgr inż. Kamila Jarzyńska,

III miejsce: mgr Weronika Babińska-Wensierska,

Wyróżnienie: Natalia Wyźlic.

 

- Z okazji Święta Uniwersytetu Gdańskiego - dziękuję Wam wszystkim, wszystkim pracowniczkom, pracownikom, studentkom, studentom, doktorantkom i doktorantom naszej uczelni oraz instytucjom, które blisko z nami współpracują, za to, że wspólnie budujecie. to, co dla nas najcenniejsze, nasz Uniwersytet Gdański - podkreślił podczas uroczystości Rektor prof. Piotr Stepnowski.

Uroczystość uświetnił Akademicki chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka.

 

fot. Alan Stocki/Zespół Prasowy UG

Na zakończenie wydarzenia krótki koncert dała Gdańska Orkiestra Akademicka UG, kierowana przez Marcina Janka, która zagrała 5 aranżacji znanych utworów muzyki rozrywkowej i zebrała owacje na stojąco.

Wszystkim Laureatkom i Laureatom serdecznie gratulujemy!

Drugą część obchodów będzie uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego wybitnej pisarce, laureatce Literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk. Wydarzenie odbędzie się 18 marca br. w Dworze Artusa i będzie relacjonowane na żywo na kanale UG na YouTube.

 

Załączniki
Magdalena Nieczuja - Goniszewska, rzeczniczka prasowa UG; fot. Alan Stocki/ Zespół Prasowy UG