Dr Iwona Pawliczka vel Pawlik i dr hab. Mateusz Ciechanowski członkami Państwowej Rady Ochrony Przyrody

RADA

Ministerstwo Klimatu i Środowiska powołało nowy organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody. Do Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy m.in. Kierowniczka Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu dr Iwona Pawliczka vel Pawlik oraz dr hab. Mateusz Ciechanowski z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii UG. 

- To ważny dzień dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska - budujemy niezależny zespół, który będzie mówił w imieniu przyrody. Bo przyroda nie zwołuje konferencji prasowych, nie krzyczy przez megafony. Przyroda milczy - i dlatego potrzebuje tych, którzy będą jej głosem. Potrzebuje Was - mówi minister Paulina Hennig-Kloska.

Do zadań nowo powołanej jednostki należą:

  • ocena realizacji ustawy o ochronie przyrody,
  • opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody,
  • ocena realizacji programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody,
  • przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody
  • popularyzowanie ochrony przyrody.

20 marca Minister Klimatu i Środowiska powołała 34 członków i członkinie Rady. Są to eksperci z całej Polski, reprezentujący uczelnie, ośrodki badawcze, NGO związane z ochroną przyrody oraz towarzystwa ekologiczne. 
- Chcemy zrobić wszystko, aby przyroda nie była paliwem walki politycznej. Od początku było to jedną z fundamentalnych kwestii przy tworzeniu nowego kształtu Państwowej Rady Ochrony Przyrody - tłumaczy Wiceminister Klimatu i Środowiska Mikołaj Dorożała. - Zachęcamy nowych członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody, aby dali z siebie to, co najlepsze. Jesteście najlepszymi z najlepszych i cieszymy się na naszą współpracę.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze powołanie eksperta z Uniwersytetu Gdańskiego do organu doradczego nowego rządu. 11 marca w Komitecie Prawnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych zasiadła dr hab. Dorota Pyć, prof. UG oraz dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG.

oprac. MJ/ZP, fot. PAP / Szymon Pulcyn