Prof. Dorota Pyć oraz prof. Adam Wiśniewski członkami Komitetu Prawnego przy MSZ

1

Uroczystość powołania nowych członków Komitetu Prawnego , wyłonionych spośród teoretyków i praktyków prawa międzynarodowego reprezentujących polskie ośrodki akademickie i naukowe, odbyła się podczas inauguracyjnego posiedzenia Komitetu 11 marca br.

Akty powołania 15 nowym członkom Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych wręczyła wiceministra Henryka Mościcka-Dendys. Wśród powołanych członków znajdują się przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego: Kierowniczka Katedry Prawa Morskiego dr hab. Dorota Pyć, prof. UG oraz Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG.

Pełen skład Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych:

 • dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. ALK,
 • dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. UW,
 • dr hab. Tomasz Kamiński, prof. UW,
 • dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr,
 • prof. dr hab. Cezary Mik, UKSW,
 • prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk, UŚ,
 • dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. UW,
 • dr hab. Dorota Pyć, prof. UG,
 • dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN,
 • dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska, prof. UW,
 • prof. dr hab. Monika Szwarc, INP PAN,
 • dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ,
 • dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN,
 • dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG,
 • prof. dr hab. Anna Wyrozumska, UŁ.

Rolą Komitetu jest przeprowadzanie analiz i sporządzanie opinii oraz ekspertyz prawnych z zakresu prawa międzynarodowego, a także prawa Unii Europejskiej.

fot. Barbara Milkowska/MSZ
oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy, źródło: MSZ