Dr Tomasz Nowicki odebrał nagrodę za najlepszą pracę doktorską w konkursie StatSoft Polska Sp. z o.o.

1

„Prognozowanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw z branży budowlanej z wykorzystaniem klasyfikacyjnych metod statystycznych” - to tytuł pracy doktorskiej obronionej na Wydziale Zarządzania przez dr. Tomasza Nowickiego, która zdobyła główną nagrodę w kategorii prac doktorskich w konkursie organizowanym przez firmę StatSoft Polska Sp. z o.o.

25 marca odbyło się spotkanie, podczas którego dr Tomasz Nowicki odebrał główną nagrodę w kategorii prac doktorskich w konkursie zorganizowanym przez StatSoft Polska Sp. z o.o. W spotkaniu udział wzięli również Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania i promotor nagrodzonej pracy dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG oraz Dyrektor ds. Dydaktyki i Współpracy Naukowej StatSoft Polska Sp. z o.o. Janusz Wątroba.

Dr Tomasz Nowicki otrzymał nagrodę w dwudziestej piątej edycji organizowanego przez firmę StatSoft Polska Sp. z o.o. konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica. Praca zatytułowana „Prognozowanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw z branży budowlanej z wykorzystaniem klasyfikacyjnych metod statystycznych” została obroniona na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Promotorem pracy był Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania UG prof. Paweł Antonowicz z Katedry Strategicznego Rozwoju.

Zgodnie z regulaminem konkursu oprócz nagród pieniężnych dla laureata i jego promotora ufundowano nagrodę dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, promującego pracę, którą jest szkolenie zamknięte Statistica - kurs podstawowy dla grupy pracowników Wydziału.

Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny Statistica. W edycji 2023 na konkurs nadesłano kilkadziesiąt prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Więcej o konkursie i laureacie pisaliśmy tutaj.

fot. Alan Stocki/UG
Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy