Patent dla naukowców z Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemii UG

1

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał decyzję o przyznaniu patentu na wynalazek pt. „Sole nimesulidu i sposób otrzymywania kryształów soli nimesulidu”. Twórcami wynalazku są dr hab. Artur Sikorski, prof. UG oraz mgr inż. Małgorzata Rybczyńska.

Patent przyznany naukowcom z Wydziału Chemii dotyczy nowych form stałych nimesulidu, niesteroidowego leku przeciwzapalnego (NLPZ), w postaci krystalicznej. Nimesulid jest jednym z leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, stosowanym w kilkudziesięciu krajach na świecie, dostępnym głównie na receptę. W określonych schorzeniach wykazuje skuteczniejsze działanie niż inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

- Według statystyk, niesteroidowe leki przeciwzapalne stanowią około 10% wszystkich leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przeciwgorączkowych przepisywanych przez lekarzy na całym świecie. Sięgamy po nie, gdy czujemy ból, złapiemy infekcję lub gdy mamy gorączkę. Są one dostępne w różnych postaciach:  tabletek, granulatów, plastrów, żeli, maści, czopków i innych. Każdego dnia przyjmują je miliony osób na świecie, a ich roczne zużycie jest liczone w tysiącach ton. Przytoczone liczby są ogólnikowe, gdyż ich rzeczywiste spożycie jest poza ścisłą kontrolą - wiele z nich można kupić bez recepty niemal w każdym sklepie spożywczym. Mnóstwo osób nie zdaje sobie jednak sprawy, jak wiele skutków ubocznych wiąże się z przyjmowaniem tych leków. Najczęściej są to: krwawienia z przewodu pokarmowego, kardiotoksyczność, hepatotoksyczność oraz uszkodzenia nerek - mówi współtwórca wynalazku, prof. UG Artur Sikorski. - Z powyższych powodów ważne są działania prowadzące do poprawy właściwości fizykochemicznych oraz farmakologicznych dostępnych na rynku farmaceutycznym NLPZ. Tym właśnie zajmujemy się w naszych badaniach prowadzonych w Pracowni Krystalochemii na Wydziale Chemii UG - „ulepszaniem” właściwości istniejących leków, poprzez otrzymywanie ich w postaci wieloskładnikowych kryształów, w których jeden ze składników to substancja czynna - dodaje.

Prace nad substancjami, które są przedmiotem wynalazku, trwały ponad 5 lat. Otrzymane związki charakteryzują się lepszymi właściwościami fizykochemicznymi (w tym rozpuszczalnością i stabilnością) w porównaniu z czystym nimesulidem, co stanowi przewagę nad dostępnymi komercyjnie farmaceutykami zawierającymi ten związek. Stwarza to między innymi możliwości różnej formulacji preparatów z udziałem tej substancji czynnej, zmniejszenia dawkowania oraz wydłużenia odstępu czasu pomiędzy dawkami leku. Ma to również swój wymiar ekonomiczny - możliwe, że dzięki wynalazkowi uda się obniżyć koszt wytwarzania produktów farmaceutycznych zawierających tę substancję leczniczą.

Ze względu na powszechność stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, wynalazek ma duży potencjał rynkowy. Aktualnie prowadzone są prace dotyczące przeskalowania procesu syntezy związków na skalę półtechniczną oraz opracowania formulacji preparatów. Część z tych badań została sfinansowana z funduszy projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, koordynowanego przez Centrum Transferu Technologii UG. Podjęte także zostały działania dążące do komercjalizacji wynalazku, będącego zarazem przedmiotem zgłoszenia do Europejskiego Biura Patentowego (EPO).

Wynalazek znalazł się wśród finałowych rozwiązań w konkursie „EUREKA! DGP - odkrywamy polskie wynalazki”, edycja 2023.

Centrum Transferu Technologii UG wspiera twórców wynalazków w całym procesie patentowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, które powstają w Uniwersytecie Gdańskim, oraz ich komercjalizacji.

Więcej o wynalazku można przeczytać:

na stronie CTT UG

na stronie konkursu „EUREKA!”

w serwisie Nauka w Polsce

oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy