Dr Marta Zbucka-Gargas z WPiA powołana do Rady Ochrony Pracy na lata 2024-2028

1

fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu

Marszałek Sejmu powołał Radę Ochrony Pracy XII kadencji. Wśród powołanych członków znalazła się dr Marta Zbucka-Gargas z Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UG, której kandydatura została zgłoszona przez Prezesa Rady Ministrów.

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru w sprawach dotyczących przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy. W jej skład wchodzi 30 członków powoływanych przez Marszałka Sejmu na czteroletnią kadencję.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy członków ROP Marszałek Sejmu powołuje spośród posłów, senatorów i kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów oraz przez organizacje związkowe i organizacje pracodawców reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, a także przez inne organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy. Do Rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli nauki.

Wręczenie aktów powołania członkom Rady Ochrony Pracy przez Marszałka Sejmu Szymona Hołownię odbyło się 27 marca 2024. Wśród powołanych członków znalazła się dr Marta Zbucka-Gargas z Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji, której kandydatura została zgłoszona przez Prezesa Rady Ministrów.

Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy