„Wokół prawa i miłosierdzia” - wystawa w Bibliotece Prawnej

1

Biblioteka Prawna zaprasza na wystawę „Wokół prawa i miłosierdzia”, która prezentowana będzie w holu Biblioteki od 08.04.2024 r. do 30.09.2024 r. 

Na wystawie zaprezentowane zostaną zbiory biblioteczne z zakresu prawa karnego, filozofii, teologii i sztuki, różne inicjatywy związane z ideą miłosierdzia, w tym działalność wileńskiego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki z Wilna, a także postery z sympozjum poświęconego relacjom prawa i miłosierdzia, które odbyło się w 2023 roku w Gdańsku.

Ze zgromadzonych na wystawie materiałów widać wyraźnie, że miłosierdzie jest dla idei prawa dużym wyzwaniem, jednak można i warto poszukiwać wątków łączących oba te pojęcia. Refleksja nad miłosierdziem tworzy przestrzeń dla nowych koncepcji, wizji i ocen odnoszących się do prawa. Jednocześnie prawne badania nad miłosierdziem pokazują złożoność wielu fundamentalnych pojęć, takich jak sprawiedliwość, kara czy prawa człowieka.

Mamy nadzieję, że prezentowana wystawa będzie okazją do refleksji nad prawem i jego związkami z moralnością, a także inspiracją do filozoficzno-prawnych rozważań na temat prawa i miłosierdzia.

Kuratorzy wystawy: Anna Stasiewicz-Jakubik, dr Tomasz Snarski.

Serdecznie zapraszamy!

Monika Budzińska/BUG