„Postrzegamy dzieci jako kompetentne, ciekawe i pełne potencjału jednostki, które mają prawo do wyrażania swoich myśli, uczuć i pomysłów.”

1

O współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, zmianach organizacyjnych i metodzie Reggio Emilia z Dyrektorką Pozytywnego Przedszkola Uniwersyteckiego w Gdańsku, Agnieszką Gęsikowską rozmawia Julia Bereszczyńska.

- Przedszkole Uniwersyteckie - co to oznacza? W jaki sposób dzieci będą częścią społeczności uniwersyteckiej i czy pracownicy UG będą mieli jakieś przywileje?

- Obecnie Pozytywne Przedszkole Uniwersyteckie mieści się przy ulicy Polanki 66, a od 1 września będzie miało swoją siedzibę już w funkcjonującym Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 11, mieszczącym się przy ulicy Wąsowicza 28 w Gdańsku.

Znajdujemy się w bezpośrednim sąsiedztwie głównego kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie. Jednym z założeń powstania naszych placówek było zbudowanie kompleksu żłobkowo-przedszkolnego, który mieści się przy Szkole Podstawowej nr 35 oraz w pobliżu już wcześniej wspomnianego Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach Przedszkola Uniwersyteckiego współpracujemy z uczelnią między innymi w zakresie tworzenia wspólnych wydarzeń. Zmiana lokalizacji nie oznacza zakończenia współpracy, tylko rozszerzenie perspektyw na kolejne lata. W tym roku dzieci  wystąpiły na Wigilii uniwersyteckiej, podczas której zaprezentowały świąteczną piosenkę, wspólnie kolędowały z pracownikami i władzami Uniwersytetu Gdańskiego.

Nasze przedszkole odwiedzają również pracownicy i wykładowcy, którzy opowiadają o swojej pracy, włączając przy tym aktywnie dzieci do dyskusji. Uczniowie mają możliwość wejścia na wykłady odbywające się na uczelni, a także do różnych uniwersyteckich pomieszczeń, by doświadczać tej uniwersyteckiej atmosfery na własnej skórze.

Nasi podopieczni uczestniczą - i nadal będą mogli to robić - w zajęciach i warsztatach przygotowanych przez Bibliotekę i Księgarnie UG. Odwiedziliśmy Wydział Biologii, gdzie nasze przedszkolaki podziwiały wystawę motyli.

Od tego roku wystartowaliśmy wraz z Uniwersytetem Gdański podczas licytacji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie nauczycielki Pozytywnego Przedszkola Uniwersyteckiego wystawiły na aukcję własnoręcznie filcowany teatrzyk.

Przedszkolaki są częścią społeczności akademickiej i nadal będziemy dążyć do rozwijania dalszej współpracy.

Dzięki podpisanej umowie o współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego studenci mają możliwość odbycia praktyk w naszych Pozytywnych Placówkach, gdzie w praktyczny sposób zdobywają doświadczenie przygotowujące ich do zawodu.

Pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Gdańskiego otrzymują od nas 200 zł zniżki na czesne w Pozytywnym Żłobku nr 6.

 

- Ile dzieci uczęszcza teraz do przedszkola i jak to się zmieni po połączeniu z Przedszkolem Uniwersyteckim?

- Obecnie do Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 11 uczęszcza 49 dzieci; od 1 września 2024 przewidujemy, że będziemy mieć pełne obłożenie przedszkola, to znaczy 100 uczniów. Obecnie trwa rekrutacja miejska na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej, zachęcamy do wzięcia w niej udziału. Zostanie utworzona nowa grupa dla dzieci trzyletnich. Podopieczni z Pozytywnego Przedszkola Uniwersyteckiego będą tworzyli jedną grupę, której wiodącymi nauczycielami będą pani Zuzanna Żmijewska i Wioleta Dorawa, które prowadzą tę grupę od 2 lat. Wiemy wspólnie z kadrą, jak ważna dla dzieci jest stałość znanych im osób.

 

- Czy cała kadra z poprzedniego przedszkola przechodzi do nowej lokalizacji?

- Tak. Wszystkie panie zatrudnione w Pozytywnym Przedszkolu Uniwersyteckim od 1 września zaczynają swoją przygodę z Publicznym Pozytywnym Przedszkolem nr 11.

 

- Jaka filozofia edukacyjna przyświeca przedszkolu? Jak kształtują się relacje z rodzicami?

- Jesteśmy przedszkolem w nurcie bliskościowym, przytulamy dzieci zawsze, kiedy tego potrzebują, i staramy się podążać za ich potrzebami. Współpraca z rodzicami jest dla nas ważna, ponieważ z założenia wspólnie dążymy do wspierania rozwoju naszych podopiecznych. Jest to ciągły proces, który zaczyna się w środowisku rodzinnym, a kolejnym etapem jest rozpoczęcie edukacji w placówkach oświatowych. Rodzic na bieżąco jest informowany o postępach i trudnościach swojego dziecka. W komunikacji z rodzicami pomaga nam aplikacja Livekid, czyli wewnętrzny komunikator, w którym umieszczamy zdjęcia, filmy z codziennych aktywności, a także dodatkowo wymieniamy się informacjami i wiadomościami z rodzicami.

 

- Dzieci w poprzedniej lokalizacji Przedszkola Uniwersyteckiego miały czas i przestrzeń zorganizowane według filozofii Reggio Emilia. Czy zamierza Pani kontynuować tę zasadę?

- W naszym przedszkolu w pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy metody Reggio Emilia. Zakłada ona, że dziecko jest aktywnym uczestnikiem procesu uczenia się. Dzieci są postrzegane jako kompetentne, ciekawe i pełne potencjału jednostki, które mają prawo do wyrażania swoich myśli, uczuć i pomysłów. Stawiamy na współpracę między nauczycielami, dziećmi i rodzicami. Nasi podopieczni są zachęcani do dialogu, dyskusji i wymiany poglądów zarówno z nauczycielami, jak i między sobą. Przestrzeń, w której odbywa się nauka, jest traktowana jak trzeci nauczyciel. Jest atrakcyjna, inspirująca i sprzyjająca eksploracji oraz twórczej aktywności. Nauka opiera się na projektach tematycznych, które są rozwijane na podstawie zainteresowań i pytań dzieci. Co tydzień przedszkolaki wyruszają na wyprawę do lasu, gdzie mają czas na swobodną zabawę i korzystają z przestrzeni sprzyjającej odkrywaniu świata. Są zachęcane do zadawania pytań dotyczących przyrody, jej zjawisk i procesów, co prowadzi do przeprowadzania różnych projektów badawczych na temat roślin, zwierząt czy pogody. Metoda Reggio Emilia przywiązuje dużą wagę do ekspresji artystycznej, w tym sztuki, muzyki, teatru, tańca i rzeźby. Dzieci mają dostęp do różnorodnych materiałów i technik, które pozwalają im wyrazić swoje myśli i uczucia. Środowisko w metodzie Reggio Emilia często wykorzystuje naturalne elementy, dlatego przedszkole zostało wyposażone w drewniane zabawki, rośliny, kamienie i inne materiały związane z naturą. Nauczyciele prowadzą systematyczną obserwację dzieci i dokumentują ich postępy, refleksje oraz osiągnięcia. Dokumentacja ta służy zarówno nauczycielom, jak i rodzicom do monitorowania rozwoju dziecka i planowania dalszych działań. Codziennie drukowane są zdjęcia z aktywności, które umieszczane są w widocznym miejscu, gdzie możemy znaleźć również kalendarz urodzinowy czy fotografie dzieci wykorzystane w różnych ozdobach. Przedszkole promuje budowanie społeczności, w której dzieci, rodzice, nauczyciele i społeczność lokalna współpracują i uczą się razem. Kilka razy w roku organizowane są pikniki, które celebrują takie święta jak dzień rodziny. Te główne założenia sprawiają, że każdy dzień w przedszkolu promuje aktywne uczestnictwo dzieci w procesie uczenia się oraz rozwija ich kreatywność, kompetencje społeczne i umiejętności myślenia.

 

- Czy jest kładziony duży nacisk na zajęcia na otwartej przestrzeni?

- W naszym przedszkolu podstawą nauczania jest świeże powietrze i ruch. Dziecko uczy się, będąc aktywnym i w ruchu. Zawsze prosimy rodziców, żeby przygotowywali rzeczy na zmianę, najlepiej nieprzemakalne, ponieważ bardzo ważne jest, by dziecko doświadczało całym sobą - bo w ten sposób najlepiej chłonie wiedzę wszystkimi zmysłami. Dlatego pozwalamy dzieciom na zabawę w piasku, w błocie, na skakanie po kałużach, jak i turlanie się  z górki czy w śniegu, sadzenie kwiatów i warzyw itd. Raz w tygodniu robimy sobie leśne wyprawy, podczas których poznajemy faunę i florę pobliskiego lasu. Nasze zajęcia dostosowujemy do pór roku: przykładem takowych zajęć jest rozpoznawanie odcisków zwierząt na śniegu. Podczas zajęć z edukacji przyrodniczej odbywających się w terenie każde dziecko ma przydzielone zadanie do wykonania przy wsparciu nauczyciela.

Wokół przedszkola mamy ogromny teren zielony, gdzie właśnie powstaje szklarnia, warzywnik oraz ogródek, w którym nasi podopieczni będą sadzić i pielęgnować kwiaty i krzewy owocowe. W naszym ogrodzie edukacyjnym stoją budki dla jeży zrobione wraz z dziećmi oraz karmniki, co pobudza dzieci do rozwijania empatii wobec zwierząt.

 Z czystym sumieniem mogę powiedzieć też, że Park Oliwski jest naszym drugim domem.

 

- Jak wygląda adaptacja do przedszkola? Czy rodzice mogą uczestniczyć w niej bez limitu?

- Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej znajduje się dziecko. Jeżeli dziecko wcześniej odbyło edukacje żłobkową, jego proces adaptacji będzie przebiegał w łagodny sposób. Maluchy, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z placówką edukacyjną, na początku czują się niepewnie i potrzebują rodzica. Dzieci nowo przyjęte do przedszkola mają możliwość w ramach dni adaptacyjnych przyjść z rodzicami do placówki przed rozpoczęciem roku, aby zapoznać się z miejscem, poznać kadrę i pobawić się na placu zabaw. Zawsze prosimy rodziców, by rozmawiając z dzieckiem, już wcześniej zaczęli przygotowywać je do zmiany, która nastąpi. Rodzic ma możliwość bycia z dzieckiem na sali przedszkolnej, jeżeli ono tego potrzebuje. Wówczas prosimy rodziców, aby byli biernymi uczestnikami odbywających się zajęć, dziecko samo wybiera czas i miejsce, aby podjąć aktywności. Zazwyczaj dzieje się to, kiedy dziecko zaczyna się czuć bezpiecznie w otoczeniu przedszkolnym. Nauczyciele dają im poczucie wsparcia i stwarzają przyjazną atmosferę do asymilacji. To naturalne, że rodzic jest dla malca najważniejszy. W kluczowych momentach dziecko zawsze wraca do rodzica, który namawia, by wzięło udział w zabawie, w zajęciach. Obecność rodzica daje mu poczucie bezpieczeństwa.

Adaptacja trwa około miesiąca. W pierwszym tygodniu zazwyczaj rodzic jest obecny przez cały pobyt dziecka w przedszkolu. W kolejnych dniach rodzic powoli wycofuje się, będąc w pobliżu placówki. Może to być szatnia, ogród przedszkolny, jak i miejsce poza nim. W tym czasie uczulam rodziców, by pozostali pod telefonem lub aby zorganizowali inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Naszym głównym założeniem jest, aby dziecko nawiązało kontakt i zbudowało relacje z opiekunem w poczuciu bezpieczeństwa i pewności siebie. Staramy się, aby stopniowo pojawiało się zaufanie do nowego dorosłego.

 

- Z jakich zajęć dodatkowych mogą korzystać dzieci?

- Oferta zajęć dodatkowych jest ustalana wspólnie z Radą Rodziców. Zawsze na początku roku odbywają się zajęcia próbne, po których rodzice mogą wybrać te, które uznają za najciekawsze dla swoich dzieci. W tym roku dzieci korzystają z zajęć nauki gry na bębnach, z zajęć muzycznych, jogi oraz zajęć sportowych. Obecnie w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 11 zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania przedszkolnego, który również ma kwalifikacje do prowadzenia edukacji z języka angielskiego. Dzięki temu dzieci codziennie wprowadzane są w świat języka obcego. W swoim wachlarzu specjalistów posiadamy również nauczyciela wychowania przedszkolnego będącego również neurologopedą, dzięki czemu możemy szybko zdiagnozować problemy z rozwojem mowy i udzielić wsparcia.

Dodatkowo naszym przedszkolakom czas urozmaicają zapraszani goście, teatrzyki, a także różnego rodzaju uroczystości organizowane zgodnie z kalendarzem wydarzeń roku szkolnego. Zakończenie roku szkolnego obchodzimy wspólnie przygotowanym wraz z rodzicami festynem.

 

- Dziękuję za rozmowę.

Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy