Dr Julia Balcerowska z Nagrodą im. Jana Uphagena dla młodych naukowców! 

Dr Julia Balcerowska

Tegorocznymi laureatami Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena zostali dr Julia Balcerowska z Instytutu Psychologii UG(nauki humanistyczne i społeczne) oraz dr n. med. Karol Steckiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego(nauki ścisłe i przyrodnicze). 12 kwietnia laureaci odebrali statuetki z rąk Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.

- Cieszę się, że jesteście z nami, że pracujecie w Gdańsku, poszerzacie horyzonty, przekraczacie kolejne granice, żeby wiedzą z pożytkiem uczynić dla nas wszystkich - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz. - Nagroda Miasta Gdańska dla młodych naukowców jest laurem przyznawanym imiennie, konkretnej osobie. Gdańszczanki i Gdańszczanie dostrzegają i wspierają trud naukowy każdej z nich oraz motywują do dalszej pracy. (...) Młodzi naukowcy chylę czoło przed waszym talentem, pracowitością i tym, że zmieniacie świat. W imieniu społeczności Gdańska proszę o jeszcze.

Od lewej: dr Karol Steckiewicz i prof. Radosław Owczuk 

Od lewej: dr Karol Steckiewicz i prof. Radosław Owczuk 

Wystąpienia młodych naukowców  poprzedziły laudacje wygłoszone przez przedstawicieli ich uniwersytetów. Dokonania dr. n. med. Karola Steckiewicza streścił Prorektor ds. Nauki GUMed prof. dr hab. Michał Markuszewski, który zwrócił uwagę na bardzo wczesne, bo już w wieku 24 lat, obronienie pracy doktorskiej przez laureata. Sam nagrodzony podziękował wszystkim, którzy wspierali go w jego karierze naukowej, w szczególności swoim mentorom - prof. dr. hab. Michałowi Woźniakowi i Dziekanowi Wydziału Lekarskiego prof. dr. hab. Radosławowi Owczukowi.  

Osiągnięcie w postaci cyklu publikacji naukowych stanowiło podstawę rozprawy doktorskiej, która została przez dr Julię Balcerowską obroniona z wyróżnieniem - opowiadała o dokonaniach laureatki prof. dr hab. Beata Pastwa-Wociechowska z Instytutu Psychologii UG. - Ten cykl artykułów wykazał, że związek między narcyzmem a problematycznym korzystaniem z portali społecznościowych może być wyjaśniony przez dwa podstawowe motywy związane z wzmacnianiem Ja oraz ochroną Ja. 

Od lewej: dr Paweł Atroszko, dr Julia Balcerowska, prof. Beata Pastwa-Wojciechowska

Od lewej: dr Paweł Atroszko, dr Julia Balcerowska, prof. Beata Pastwa-Wojciechowska

Dr Julia Balcerowska podziękowała kapitule za wzmocnienie i motywację do dalszej pracy oraz naukowcom, którzy wspierali ją w badaniach: prof. Beacie Pastwie-Wojciechowskiej i dr. Pawłowi Atroszko. - Identyfikuje się z Gdańskiem, więc jest to dla mnie bardzo cenna nagroda. Mając jeszcze w planach zostanie aktorką, przyjeżdżałam tutaj na Festiwal Szekspirowski i zakochałam się w Gdańsku. Zobaczyłam to miasto i pomyślałam, że tu jest moje miejsce, tu chciałabym zostać i tu chciałabym się rozwijać - powiedziała laureatka. 

Gratulacje laureatce z Uniwersytetu Gdańskiego przekazali m.in. europosłanka dr Magdalena Adamowicz, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UG dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, prof. dr hab. Jerzy Błażejowicz oraz Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej WNS dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena przyznawana jest co roku za wybitne osiągnięcia badaczom do 30 r.ż. Wiąże się także z wynagrodzeniem finansowym. W ubiegłych latach otrzymali ją tacy naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego jak Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Michał Harciarek, Prodziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, czy dr hab. Karolina Pierzynowska z Wydziału Biologii

fot. I tekst Marcel Jakubowski