Pożegnanie prof. dr hab. Danuty Makowiec

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

prof. dr hab. Danuty Makowiec,

znakomitej fizyczki, dydaktyczki, badaczki,

autorki wielu cenionych publikacji naukowych

kierowniczki Zakładu Metod Matematycznych Fizyki WMFI UG.

Cześć Jej pamięci składa

Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

 

Pogrzeb odbędzie się 4 maja o godz. 12:00 na Cmentarzu Centralnym "Srebrzysko" w Gdańsku.

Pożegnanie poprzedzi uroczystość w Nowej Kaplicy o godz. 11:30.

Zamiast kwiatów rodzina prosi o wpłaty na rzecz Sopockiego Hospicjum.

 

prof. dr hab. Danuty Makowiec
ZP