Studenci kierunków ekonomicznych z UG nagrodzeni w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego!

W konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku dwie główne nagrody - za pracę magisterską oraz licencjacką - a także dwa wyróżnienia otrzymali absolwenci i absolwentki kierunków ekonomicznych w UG: Julia Recław, Wojciech Kamiński, Sara Stasiak, Wanessa Szuplewska i Przemysław Sadowski. Nagrodzone prace pisali pod kierunkiem naszych naukowców: dr inż. Aleksandry Koszarek-Cyry, dr Agnieszki Szmelter-Jarosz i dr. Łukasza Dopierały.

 

18 kwietnia br. miały miejsce Finały XXVII edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz XX edycji Konkursu Prac Licencjackich za rok 2023.

Od początków istnienia Konkursów ich celem było wspieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego. W tegorocznej rywalizacji udział wzięło łącznie 27 prac dyplomowych z 7 pomorskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego, Wyższej Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Powiślańskiej Szkoły Wyższej i Uniwersytetu WSB Merito.

Główną nagrodę w XXVII edycji Konkursu Prac Magisterskich otrzymał mgr Wojciech Kamiński za pracę pt. „Ekonomiczny aspekt transformacji energetycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energetyki jądrowej w świetle rozwiązań międzynarodowych” napisaną pod kierunkiem dr. Łukasza Dopierały (Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych).

Ponadto wyróżnienia przyznano mgr Karolinie Kuklińskiej za pracę nt. „Cross-country Analysis of Household Wealth and Saving Behavior” napisaną pod kierunkiem dr. Piotra Paradowskiego (Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Statystyki i Ekonometrii) oraz mgr Klaudii Budzan za pracę nt. „Poziom zadowolenia polskich klientów detalicznych z usług logistycznych świadczonych przez przedsiębiorstwo InPost sp. z o.o.” napisaną pod kierunkiem dr. Krzysztofa Ziółkowskiego (Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Wydział Informatyki i Nowych Technologii). 

Wyróżnienie dodatkowe w postaci możliwości publikacji pracy dyplomowej na stronie internetowej PTE zdobyła praca magisterska mgr Kacpra Nowaka „Popyt konsumencki w sezonie turystycznym na przykładzie przedsiębiorstwa X” napisana pod kierunkiem dr inż. Anetty Waśniewskiej (Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Zakład Zarządzania i Ekonomii).

Główną nagrodę w XX edycji Konkursu Prac Licencjackich przyznano lic. Julii Recław za pracę pt. „Funkcje logistyczne mixed use na przykładzie Garnizonu w Gdańsku” napisaną pod kierunkiem dr Agnieszki Szmelter-Jarosz (Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Logistyki).

Wyróżnienia przyznano lic. Przemysławowi Sadowskiemu za pracę „Konflikty zbrojne ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na funkcjonowanie rynku kapitałowego w państwach - stronach konfliktu” napisaną pod kierunkiem dr. Sławomira Antkiewicza (Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych) i lic. Wanessie Szuplewskiej za pracę „Wpływ rozwoju mikromobilności na realizację założeń zrównoważonego rozwoju miast” również napisaną pod kierunkiem dr Agnieszki Szmelter-Jarosz z UG.

Wyróżnienie dodatkowe w postaci możliwości publikacji pracy dyplomowej na stronie internetowej PTE zdobyła praca licencjacka lic. Sary Stasiak pt. „Stygmatyzacja kryminalna nieruchomości jako zjawisko wpływające na ich wartość” napisana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Koszarek-Cyry (Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Inwestycji i Nieruchomości).

Uroczystość finałowa odbyła się w gronie laureatów Konkursów oraz promotorów ich prac dyplomowych, przedstawicieli Patronów i Partnerów Konkursów, a także członków Zarządu, Rady Naukowej i Kapituły Konkursowej przy PTE Oddział w Gdańsku.

Laureaci Konkursów i promotorzy zwycięskich prac dyplomowych otrzymali dyplomy gratulacyjne oraz nagrody sponsorowane przez Partnerów Konkursów i Patronów Honorowych. Wydarzenie uhonorował swoją obecnością Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Ludwik Szakiel, który zachęcał absolwentów do podejmowania współpracy z urzędem i wykorzystania swojego dorobku i zainteresowań w aspekcie przyszłych karier zawodowych oraz współpracy  z instytucjami samorządowymi i przedsiębiorcami regionu Pomorza.

Na uroczystości gościli również przedstawiciele sponsorów - PKS Gdańsk-Oliwa S.A. i  Plona Consulting Sp. z o.o.

Laureat Konkursu Prac Magisterskich, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, mgr Wojciech Kamiński przygotował i przedstawił zebranym prezentację dotyczącą swojej pracy dyplomowej na niezwykle aktualny i ważny w ostatnim czasie temat ekonomicznego aspektu transformacji energetycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energetyki jądrowej w świetle rozwiązań międzynarodowych.

 

W kolejnej części spotkania lic. Julia Recław zaprezentowała założenia zwycięskiej pracy licencjackiej dotyczącej funkcji logistycznych „mixed use” osiedla Garnizon w Gdańsku.

 

Spotkanie zakończono dyskusją na temat problematyki poruszanej w nagrodzonych i wyróżnionych pracach dyplomowych.

Nagrodzonym i promotorom serdecznie gratulujemy!

na podstawie materiału PTE (www.gdansk.pte.pl) oprac. MNG/ZP