KEEKS 2024 za nami! Zapraszamy na podsumowanie

1

Kongres Ekologicznych i Ekonomicznych Kół Naukowych (KEEKS) 2024, stanowiący forum dyskusji nad kluczowymi wyzwaniami naszych czasów, zgromadził na Wydziale Ekonomicznym pasjonatów nauki i zrównoważonego rozwoju podczas dwóch pełnych naukowych wrażeń dni, tj. 24 i 25 kwietnia 2024 r.

VIII Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich był ważnym elementem projektu „Zerujemy emisję - transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Patronat honorowy nad Kongresem objął Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Patronat nad wydarzeniem sprawowało Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Gazeta Uniwersytecka i Radio Mors.

W organizację Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich zaangażowane były: Koło Naukowe Biznesu Chemicznego, Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych, Koło Naukowe HaZet, Koło Naukowe Polityki Gospodarczej, Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP, Morskie Koło Naukowe, Naukowe Koło Logistyki, Ogólnouczelniane Koło Naukowe Gier Cyfrowych i Analogowych „UGranie” oraz Studencki Klub Biznesu.

W trakcie tegorocznej edycji KEEKS główne tematy dyskusji skupiały się wokół problemów zeroemisyjności i zrównoważonego rozwoju. Prezentacje i panele dyskusyjne prowadzone przez studentów przybliżyły te zagadnienia licznie zgromadzonym uczestnikom oraz wskazały potencjalne ścieżki rozwiązań.

Podczas Kongresu:

  • wygłoszono 15 prelekcji (12 wystąpień studentów i 3 wykłady eksperckie), których wysłuchało łącznie ok. 450 uczestników,
  • ogłoszono wyniki konkursu filmowego, honorując 6 laureatów głównych nagród,
  • przeprowadzono interaktywną grę terenową,
  • wygłoszono wykład w języku angielskim.

Wszystko to było możliwe dzięki zaangażowaniu 9 kół naukowych z 3 wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i ponad 80 studentów, w tym 6 moderatorów sesji, a także opiekunów kół naukowych i członków zespołu projektowego.

24.04.2024 r. w pierwszej sesji Kongresu poruszane były m.in. zagadnienia dotyczące wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa redukujące emisję CO2, sposobów pomiaru śladu węglowego, wpływu zielonych wyzwań na zachowania konsumentów, a także wykorzystania dronów w transporcie bezpośrednim.

Do wyników badań studenckich dotyczących lęku ekologicznego wśród mieszkańców Trójmiasta, świadczących o niewielkiej świadomości dotyczącej sposobu pomiaru własnego śladu węglowego, odniosła się menedżerka w Departamencie Programów Publicznych ESG w PKO BP Joanna Kotowicz, dzieląc się doświadczeniem związanym z budowaniem świadomości społecznej w tym obszarze podczas wystąpienia zatytułowanego „Jak zmierzyć ślad węglowy”.

W drugiej części Kongresu poruszono zagadnienia istotne z punktu widzenia przedsiębiorczości: wolności gospodarczej i interwencjonizmu w teorii i praktyce ekonomii, rozwoju rynku paneli fotowoltaicznych, wpływu Zielonego Ładu na przyszłość polskiego rolnictwa oraz odwróconego obciążenia w podatku VAT w nawiązaniu do handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych.

Trzeci panel dotyczył kwestii bezpieczeństwa i swobody decyzji konsumenta: świadomości dotyczącej „fast fashion”, wpływu na decyzje zakupowe, wynajmu krótkoterminowego na rynku mieszkaniowym, wyzwań społeczno-gospodarczych związanych z elektryfikacją transportu drogowego, w tym aspektów wyboru samochodów elektrycznych przez konsumentów, kwestii piractwa morskiego w kontekście bezpieczeństwa handlu międzynarodowego oraz ekologicznych aspektów decyzyjnych w grach planszowych.

Podczas pierwszego dnia Kongresu został rozstrzygnięty konkurs filmowy „Emisja zanieczyszczeń - środowisko ludzi, zwierząt, roślin”.

Nagrody i dyplomy wręczył laureatom wspierający wszystkich studentów swoją obecnością podczas sesji naukowych Kongresu Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG.

Rozstrzygnięcie konkursu filmowego KEEKS 2024.

Puentą ekspercką w ramach I dnia Kongresu było wystąpienie Wojciecha Tyborowskiego z Invest in Pomerania, który w kompleksowy sposób przedstawił zagadnienie „Ochrona środowiska a strategia pozyskiwania inwestycji województwa pomorskiego”.

Koło Naukowe „UGranie” zorganizowało natomiast tego dnia na Wydziale Ekonomicznym stoisko, na którym można było zagrać z członkami koła w gry o tematyce pro- i antyekologicznej oraz w gry ekonomiczne.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się edukacyjną miejską grą terenową „W poszukiwaniu śladu węglowego”. Gra przyciągnęła liczne grupy uczestników, w tym studentów z różnych wydziałów, a także młodzież szkolną. Ukryte QR kody po zeskanowaniu prowadziły do bardzo ciekawych pytań odnoszących się do zagadnień związanych z emisją śladu węglowego, poszerzających wiedzę dotyczącą obniżenia emisji dwutlenku węgla w atmosferze oraz redukcji śladu węglowego. Interaktywne elementy były kluczowe dla rozgrywki, gdyż uczestnicy za pomocą specjalnych kart musieli udzielić poprawnych odpowiedzi.

Kongres zwieńczył wykład ekspercki „Great myths of the Great Depression", który na zaproszenie Studenckiego Klubu Biznesu wygłosił Lawrence W. Reed. Wykład pozwolił zapoznać się szczegółowo z tłem ekonomicznym i historycznym jednego z przełomowych wydarzeń współczesnej historii, które na zawsze wpłynęło na kształtowanie światowej gospodarki. Podczas  wykładu dowiedzieliśmy się m.in. o inwestycjach realizowanych podczas tego trudnego dla świata czasu, takich jak tama H. Hoovera, oraz o gospodarczych uwarunkowaniach kryzysu.

Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich był również okazją do zapoznania się z ważnymi wynikami prac naukowych studentów działających aktywnie w kołach naukowych, poszukujących odpowiedzi na pytania badawcze związane z funkcjonowaniem dzisiejszego świata. Świata, którego tempo rozwoju wyznaczają zmiany klimatyczne, zmiany środowiskowe czy regulacje prawne związane z ESG. Idzie za tym konieczność budowania świadomości, jak ważne jest dbanie o planetę, na której żyjemy.

oprac. Zespół Prasowy