Wielowymiarowa współpraca między Uniwersytetem Gdańskim a Polskim Rejestrem Statków S.A.

Podpisanie

Cyberbezpieczeństwo, morska energetyka wiatrowa, polskie elektrownie jądrowe - to tylko niektóre z obszarów, które będą przedmiotem współpracy między Uniwersytetem Gdańskim a Polskim Rejestrem Statków. Porozumienie 13 maja br. podpisali Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG i p.o. Prezesa PRS S.A. Jacek Witt.

- W porozumieniu zarysowaliśmy szerokie pola do wspólnych działań, natomiast na dziś mamy jeden priorytet. PRS wraz z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki inicjują współpracę, która miałaby zaowocować innowacjami w zakresie cyberbezpieczeństwa, m.in. dla rozwijającego się sektora morskiej energetyki wiatrowej - mówi prof. UG Sylwia Mrozowska. - Natomiast nasza współpraca jest wielowymiarowa, myślimy także o stażach dla naszych studentów oraz o ekspertyzach i szkoleniach dla PRS S.A., które mogliby przygotować naukowcy UG.

Przedmiotem porozumienia o współpracy UG i PRS jest m.in. współdziałanie w zakresie tworzenia narzędzi do przeprowadzania analiz i symulacji zachowania się jednostek pływających, instalacji i urządzeń przemysłowych, a także wspólna realizacja projektów z obszarów cyberbezpieczeństwa na morzu i lądzie.

Ważnymi elementami wymiany wiedzy będą praktyki studenckie przeznaczone dla studiów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, współpraca przy szkoleniach organizowanych przez PRS oraz wspólna organizacja seminariów i konferencji naukowych.

- Porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim jest przede wszystkim uzupełnieniem tych obszarów naszej oferty biznesowej, które chcielibyśmy poszerzyć. Są to m.in. działania związane z obszarem morskiej energetyki wiatrowej czy budową elektrowni jądrowej w naszym regionie. PRS jako instytucja certyfikująca posiada duży potencjał i doświadczenie, by realizować tego typu projekty - mówi Jacek Witt. - Z drugiej strony Uniwersytet Gdański ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, w tym kilka patentów związanych z tą branżą.

Podpisane porozumienie nabrało charakteru realnego działania, czego dowodem było zaproszenie kolejnego naukowca z UG do prac w Radzie Technicznej Polskiego Rejestru Statków S.A. obecnej kadencji (2022-2026).

W ramach dotychczasowej współpracy między stronami, w pracach w/w Rady uczestniczy ekspertka w zakresie gospodarki morskiej, dr hab. Dorota Pyć, prof. UG.

Już niedługo drugim reprezentantem UG w Radzie będzie Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG. Naukowiec Uniwersytetu Gdańskiego będzie odpowiedzialny za koordynację wymiaru współpracy związanego z cyberbezpieczeństwem.

Od lewej: Dyrektor Biura Analiz i Ekspertyz dr Sebastian Susmarski, prof. UG Marcin Marciniak, prof. UG Sylwia Mrozowska

Od lewej: Dyrektor Biura Analiz i Ekspertyz dr Sebastian Susmarski, prof. UG Marcin Marciniak, prof. UG Sylwia Mrozowska

- Jesteśmy liderem na rynku technologii kwantowych. Nasz uniwersytet zatrudnia czołowych naukowców w dziedzinie teorii informacji kwantowej, którzy rozwijają m.in. nowe metody bezpieczeństwa, tzw. quantum cybersecurity - powiedział prof. UG Marcin Marciniak. Oznacza to zupełnie nową filozofię budowania algorytmów szyfrujących, które są odporne na klasyczne ataki hakerskie. Takie zabezpieczenia są kluczowe, aby ochronić atrakcyjne dla hakerów systemy związane np. z morską energetyką wiatrową.

Polski Rejestr Statków czyni starania, by dołączyć do projektu ekosystemu tzw. „wyspy atomowej” w ramach budowy Pomorskiej Elektrowni Jądrowej. Jak przekonywali eksperci spółki z Pionu Nadzorów Przemysłowych, wymiar bezpieczeństwa należy traktować w szerszym kontekście, uwzględniając nieprzewidziane zdarzenia. Rola PRS została zadeklarowana w obszarze doradztwa technicznego infrastruktury pomocniczej elektrowni jądrowej.

Dlatego też dzisiejsze porozumienie stwarza realną perspektywę synergicznego działania stron porozumienia, dając szansę na głębszą analizę domeny cyberbezpieczeństwa. Te kolektywne działania niewątpliwie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w obszarze dynamicznie rozwijającego się rynku energii odnawialnej w obliczu narastającej fali incydentów i cyberataków wymierzonych w infrastrukturę krytyczną kraju.

Podpisanie
ZP