Prof. Grzegorz Węgrzyn najlepszym naukowcem w Polsce w dziedzinie biologii molekularnej!

1

fot. Alan Stocki/UG

Platforma akademicka dla naukowców Research.com opublikowała ranking najlepszych badaczy w dziedzinie biologii molekularnej. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii zajął 1. miejsce w Polsce oraz 1614. miejsce na świecie.

Research.com, wiodąca platforma akademicka, opublikowała 20 maja br. kolejną edycję rankingu najlepszych naukowców w dziedzinie biologii molekularnej. Ranking ma na celu popularyzowanie w świecie akademickim znaczących osiągnięć badawczych najlepszych badaczy i badaczek w tej dziedzinie. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego zajął 1. miejsce wśród naukowców w Polsce oraz 1614. miejsce na świecie.

Ranking opiera się na parametrze D-index (Discipline H-index), który obejmuje tylko prace i liczbę cytowań w obrębie danej dyscypliny. Ranking uwzględnia wyłącznie czołowych naukowców z D-indeksem co najmniej 40 dla publikacji akademickich z dziedziny biologii molekularnej. Celem zestawienia jest również zapewnienie dostępu do większej ilości informacji na temat najlepszych ekspertów w różnych obszarach badań biologii molekularnej w różnych krajach, uniwersytetach i instytucjach badawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem w Polsce oraz pełnym rankingiem światowym.

Ostatnią rozmowę z prof. Grzegorzem Węgrzynem można przeczytać tutaj.

Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy