Pożegnanie: Ewa Sikorska - Trela

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci

mgr Ewy Sikorskiej-Treli

emerytowanego pracownika naukowo-technicznego

w Instytucie Fizyki Doświadczalnej

Uniwersytetu Gdańskiego

Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” w UG w latach 1991-2002

wieloletniego Pełnomocnika Rektora ds. Kontaktów z Pracodawcami

Posłanki na Sejm III kadencji

Organizatorki Gdańskiej Edycji Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych, w którym nagradzani są uczniowie szkół za bezinteresowną pomoc innym

Cześć Jej pamięci składa

Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

 

Pogrzeb odbędzie się 29 maja 2024 roku.

Msza Święta: 29.05.2024 o godz. 11:00 Kościół pw. Św Stanisława Kostki  Gdańsk ul.Abrahama 38

Wyprowadzenie o godz. 13:00

Cmentarz: Nowy Cm.Pruszcz Gdański  Pruszcz Gdański ul.Obrońców Pokoju 14

Ewa Sikorska - Trela
zp