Instytut Psychologii UG z akredytacją do prowadzenia specjalizacji w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży

fot.

Instytut Psychologii uzyskał akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie Psychoterapia dzieci i młodzieży. W Polsce północnej jest jedyną placówką posiadającą takie uprawnienia! W całym kraju jest ich tylko 9. Akredytacja jest powiązana z nowo utworzonym kierunkiem studiów podyplomowych Psychoterapia dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, kierowanym przez prof. dr hab. Małgorzatę Lipowską.

 

Dla psychologów klinicznych i terapeutów (szczególnie tych pracujących w służbie zdrowia) uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia to potwierdzenie najwyższego poziomu kwalifikacji klinicznych. Osoby ubiegające się o tytuł specjalisty musza odbyć czteroletnie szkolenie specjalizacyjne w jednostce akredytowanej przez CMKP oraz zdać egzamin państwowy (PESoz - Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia). Rekrutacja do szkoleń odbywa się poprzez Urząd Wojewódzki.

Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży została wprowadzona w 2019 roku. Można ją realizować w jednym z pięciu nurtów: psychoanalitycznym i psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, systemowym, humanistyczno-doświadczeniowym lub integracyjnym. Instytut Psychologii UG uzyskał prawo do prowadzenia specjalizacji w nurcie poznawczo-behawioralnym.

- Na ten moment w Polsce jest tylko 9 placówek, którym przyznano akredytację na prowadzenie specjalności w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży - mówi prof. dr hab. Małgorzata Lipowska. To między innymi dzięki jej staraniom Instytut Psychologii może się pochwalić nowymi uprawnieniami. - Dużym wyzwaniem było opracowanie programu specjalizacji dostosowanego do wymagań Ministerstwa Zdrowia. Jednym z warunków było zapewnienie kandydatom możliwości odbywania staży klinicznych - dodaje prof. Lipowska. Wymagane staże będą mogły być zrealizowane w placówkach współpracujących z Instytutem Psychologii, np. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza, w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie lub w Gdańskim Centrum Zdrowia.

W województwie pomorskim Instytut Psychologii UG jest na ten moment jedynym ośrodkiem akredytowanym do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Posiada również akredytację CMPK do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej - jako  jeden z dwóch (obok Zakładu Psychologii Klinicznej GUMed) ośrodków w województwie oraz szesnastu w Polsce.

Rekrutacja na studia podyplomowe, umożliwiające realizację specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, zostanie uruchomiona jeszcze w 2024 r.

Więcej informacji o studiach: https://specjalizacja.psychoterapia.ug.edu.pl/

Karolina Żuk-Wieczorkiewicz/Zespół Prasowy