Jak wzmacniać cyfrowe oraz zielone kompetencje w ramach SEA-EU?

fot.

W dniach 5-7 czerwca Uniwersytet Gdański był gospodarzem warsztatów „Developing digital, green, interdisciplinary, and innovative training pathways for SEA-EU 2.0.” realizowanych w ramach Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego SEA-EU.

W spotkaniu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki wzięło udział 15 przedstawicieli uczelni partnerskich reprezentujących różne jednostki i centra kompetencji wspierające pracę dydaktyczną nauczycieli akademickich. Celem spotkania było wstępne wypracowanie koncepcji ścieżki szkoleń, tutoringu, webinariów, które pozwolą dzielić się kompetencjami i doświadczeniami z zakresu współczesnych wyzwań dydaktyki. Spotkanie prowadzone było wspólnie przez zespół Uniwersytetu Gdańskiego (dr Joanna Morawska, koordynatorka Zadania 2.2 SEA-EU „Fostering inclusive, digital and green interdisciplinary and innovative training pathways”, oraz dr Irena Chawrilska) i zespół Uniwersytetu NORD (dr Vivi Marie Lademoe Storsletten, dr Amsale Kassahun Temesgen, Kaspar Bredahl Rasmussen). 

- Dyskutowaliśmy nie tylko nad tym, jak rozumieć cyfrowe i zielone kompetencje w kontekście prowadzonej dydaktyki i jakie wiążą się z nimi wyzwana, ale także o tym, jak zmienia się sam proces kształcenia i oczekiwania studentów, czy po prostu społeczeństwa w zakresie wzmacniania, uaktualniania wiedzy i kompetencji - zwraca uwagę dr Joanna Morawska. - Tym samym nasze spotkanie trochę przekształciło się w rozmowę na temat przyszłego modelu uniwersytetu. Wszyscy zgodziliśmy się, bazując na wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym, że zmiany dokonują się na naszych oczach, być może nawet konieczne jest przedefiniowanie roli nauczyciela. Część rozmów skupiła się na tym, jak zachęcić młodych ludzi do edukacji na uniwersytecie w pełnym wymiarze. Mamy przekonanie, że pomimo pracy w różnych krajach i kontekstach kulturowych łączą nas te same wyzwania. Daje to szansę na wspólne wypracowanie rozwiązań w ramach SEA-EU i zbudowanie wspólnoty dydaktyków, którzy będą dzielić się dobrymi praktykami.

- Zaczęliśmy od pracy nad wspólną ramą teoretyczną, która w dalszej kolejności miała nam posłużyć do namysłu nad innowacyjnymi kursami akademickimi zwiększającymi zielone i cyfrowe kompetencje - mówi dr Irena Chawrilska. - Okazało się, że myślimy podobnie, a tworzenie społeczności uczących się w dobie niepewności jest naszym wspólnym wyzwaniem. Będziemy dalej pracować nad rozwiązaniami dydaktycznymi, które połączą trzy kluczowe płaszczyzny: indywidualną, społeczną i środowiskową.

Istotnym elementem spotkania był także udział w partnerskim wydarzeniu „We strengthen the network of cooperation” organizowanego 6-7 czerwca 2024 r. w ramach Zadania 4.4 SEA-EU Goes Greener, którego koordynatorem jest dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. Zespół miał okazję uczestniczyć w sesji posterowej oraz prelekcji poświęconej raportowaniu ESG. Gościnnie prof. Aleksander Kubicki przedstawił założenia tzw. cyfrowej karty SEA-EU. 

- Celem tej "integracji" i spotkań było szukanie synergii pomiędzy różnymi zadaniami w ramach SEA-EU oraz szerokie rozumienie kontekstu zielonych i cyfrowych kompetencji - podkreśla dr Joanna Morawska.

Organizację warsztatów wsparli również: Anna Baran (Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki) oraz Krzysztof Sikorski (Sekcja Informatyczna Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki).

Więcej informacji o projekcie SEA-EU 2.0:

O nas | SEA -EU (ug.edu.pl)

Home - SEA-EU

Szymon Gronowski/Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG