200 tysięcy euro dofinansowania dla UG w projekcie CONVIVIUM

1

Na zdjęciu dr Irena Chawrilska

CONVIVIUM to projekt, którego celem jest przeformułowanie wspólnego dziedzictwa kulinarnego i tradycji, podjęcie wspólnych aktywności i praktyk w różnych regionach, od ogrodnictwa i uprawy roślin, po praktyki przy stole i w kuchni.

Projekt „CONVIVIUM: CONVIVIUM: New European Bauhaus Solutions In Food, Living Heritage, And Convivality / Nowe europejskie rozwiązania Bauhaus w zakresie żywności, żywego dziedzictwa i konwergencji” otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 700 000,00 €. Budżet do dyspozycji Uniwersytetu Gdańskiego wynosi 200 tysięcy euro z programu Horyzont Europa w ramach akcji Nowy Europejski Bauhaus - Innowacyjne rozwiązania dla bardziej ekologicznych i sprawiedliwych sposobów życia poprzez sztukę i kulturę, architekturę i design dla wszystkich.

- Uzyskane dofinansowanie projektu było zaskoczeniem dla zespołu CONVIVIUM. Spośród 58 zatwierdzonych wniosków, tylko 4 uzyskały dofinansowanie, wskaźnik sukcesu wyniósł około 6,9%. Biorąc pod uwagę, że w Europie, podobnie jak na całym świecie, dziedzictwo kulinarne przyczyniło się do wytyczania granic między regionami i tradycjami, w ramach aktywności projektowych proponujemy ponowne przyjrzenie się temu (re-imagine), co odgórne i tworzące granice. Jednocześnie naszym celem jest przeformułowanie wspólnego dziedzictwa kulinarnego i tradycji, podjęcie wspólnych działań w różnych regionach, od ogrodnictwa i uprawy roślin, po nowe praktyki w kuchni i przy stole – mówi Kierowniczka projektu dr Irena Chawrilska.

Krajobrazy kulinarne miejsc, w których będą miały miejsce działania projektowe - Coimbra, Lofoty, Kraj Basków, Flandria, Rotterdam i Gdańsk - stoją w obliczu wyzwań, ale także cieszą się niezwykle bogatą tradycją, którą należy zmapować, aby odkryć pozytywny potencjał transformacyjny krajobrazu kulinarnego w obliczu wyzwań współczesnego świata.

- CONVIVIUM buduje na dziedzictwie kulinarnym poszczególnych społeczności, żeby pokazać, jak interwencje artystyczne, wspólne działania w wybranych społecznościach mogą przyczynić się do tworzenia bardziej inkluzywnych wspólnot świadomych swojego dziedzictwa i bogactwa regionu, które korzystając z doświadczeń swoich i innych tworzą nowe, wspólne narracje kulturowe – dodaje dr Irena Chawrilska.

Projekt będzie realizowany przez 36 miesięcy, w konsorcjum 14 partnerów m.in. z Portugali, Francji, Hiszpani, Norwegii, Holandii. Liderem projektu jest Uniwersytet w Coimbrze, a Uniwersytet Gdański występuje w roli partnera.

W Uniwersytecie Gdańskim projekt wspiera Centrum Zrównoważonego Rozwoju, a jego Kierowniczką jest dr Irena Chawrilska. Osobami zaangażowanymi w realizację projektu ze strony UG są również: dr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska, prof. UG, mgr inż. Jolanta Mrozek-Kwiatkowska.

Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy