Nowa publikacja Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UG

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UG z dumą prezentuje najnowszą publikację „LOST in Gdańsk! Polish culture in the age of uncertainty”. To wyjątkowe opracowanie, które zgłębia historię, kulturę i współczesne wyzwania Gdańska.

Publikacja podsumowuje projekt realizowany na Uniwersytecie Gdańskim w ramach programu SPINAKER, jest dostępna pod linkiem: LOST_in_Gdansk.pdf. Autorami są dr Irena Chawrilska, Sonia Czaplewska, dr Michał Pruszak, dr Martyna Wielewska-Baka.

Projekt „LOST in Gdańsk!” był realizowany od października 2022 do sierpnia 2023 r. przez ACJPiKP we współpracy z Wydziałem Filologicznym i Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki projektowi, na przełomie lipca i sierpnia 2023 r., zorganizowano Szkołę Letnią dla grupy dwadzieściorga studentów z Japonii. Relację z tego wydarzenia można obejrzeć tutaj: Relacja z wydarzenia.

– Głównym celem projektu było stworzenie oraz realizacja dwóch intensywnych międzynarodowych programów kształcenia dla studentów zagranicznych, zainteresowanych polskim językiem i kulturą, szczególnie z perspektywy lokalnej. Publikacja zawiera teoretyczne rozważania na temat nauczania obcokrajowców polskiej kultury oraz praktyczne rozwiązania do wykorzystania na zajęciach z języka polskiego jako obcego – czytamy w komunikacie ACJPiKP.

„LOST in Gdańsk” opisuje fascynującą historię miasta Gdańsk, ukazując jego burzliwe dzieje i bogatą kulturę. Autorzy poruszają temat polskości w kontekście wielojęzycznej globalnej wioski, podkreślając, że prawdziwe zrozumienie Polski wymaga bezpośredniego kontaktu z jej kulturą. Projekt ukazuje różnorodność i unikalność regionu Pomorza, wnosząc międzynarodową i międzykulturową perspektywę studentów z Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Zagranicznych.

Książka porusza różnorodne tematy związane z kulturą, historią i współczesnymi wyzwaniami regionu Delty Wisły, od sztuki i medytacji nad naturą, po hybrydową rzeczywistość i tsaibernetykę. Inspiracje buddyjskie w poezji Czesława Miłosza, sztuka zadawania pytań oraz refleksje nad dziełami Ryszarda Kapuścińskiego tworzą intelektualne ramy dla dyskusji o Polsce i świecie. Spacer kulinarny "Od Mestwina do Heweliusza" oraz rozdział „Solidarność na srebrnym ekranie” ukazują bogactwo kulturowe i historyczne Gdańska oraz znaczenie ruchu Solidarności.

„LOST in Gdańsk” to przewodnik po duszy miasta z wątkami historycznymi, ukazujący jego niezłomny charakter i zdolność do przetrwania mimo przeciwności losu. Pokazuje, jak lokalne dziedzictwo kulturowe może być punktem wyjścia do rozmów od dzisiejszych wyzwaniach globalnych.

Polecamy także wcześniejszą publikację: „Polish for Sustainability? Kultura polska a wyzwania globalne”: polish_for_sustainability.pdf.

Program SPINAKER jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.3. pt. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”).

Oprac. ACJPiKP, Natalia Supińska, Szymon Gronowski/CZRUG