Spotkanie Rady Programowej ULO

We wtorek 18 czerwca w siedzibie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku odbyło się, podsumowujące kolejny rok szkolny, posiedzenie Rady Programowej. Omówione zostały zrealizowane działania na rzecz szkoły i zaangażowanie uczelni patronackich, do grona których dołączyła też Akademia Muzyczna w Gdańsku.

W spotkaniu udział wzięli: Rektor Akademii Muzycznej prof. Ryszard Minkiewicz, Prorektor UG dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektorka PG dr Barbara Wikieł, Wiceprezes Pozytywnych Inicjatyw dr Piotr Szeląg oraz Dyrektor ULO Waldemar Kotowski.

Omówiono kwestie dotyczące funkcjonowania szkoły, osiągnięć uczniów i nauczycieli, realizowanej współpracy międzynarodowej, zajęć prowadzonych na uczelniach, czy też przez uczelnie, w których uczestniczyli uczniowie ULO.

Przedstawiono też dalsze plany rozwoju placówki, w tym przede wszystkim, decyzja o powstaniu oddziałów dwujęzycznych, które rozpoczną swoje funkcjonowanie od 1 września 2024 roku.  Szkoła oficjalnie zmieni swoją nazwę od nowego roku szkolnego na: Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Pawła Adamowicza w Gdańsku.

Przedstawione zostały także wyniki badania jakości pracy szkoły wykonane w ostatnich miesiącach, które wykazały między innymi, że wśród kryteriów wyboru szkoły respondenci wskazali atmosferę, szacunek dla ucznia, tolerancję, poziom nauczania i przygotowania do matury oraz współpracę z uczelniami.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że mimo, iż ULO jest młodą szkołą, to dynamicznie się rozwija i daje uczniom bardzo dobre warunki i możliwości rozwoju, stając się przez to ważnym punktem na mapie pomorskiej edukacji. Nadchodzące lata powinny przynieść kolejne sukcesy.

ULO
oprac. ZP