Dwie nagrody w 16. edycji konkursu Popularyzator Nauki dla UG

Dr Beata Czechowska-Derkacz

Dr Beata Czechowska-Derkacz, specjalistka PR ds. promocji badań naukowych UG. Fot. Arek Smykowski/UG

Dr Beata Czechowska-Derkacz została laureatką wyróżnienia im. red. Tomasza Trzcińskiego, za wzorcową politykę informacyjną, prowadzoną w czasie pełnienia funkcji rzecznika prasowego Uniwersytetu Gdańskiego. W kategorii media najważniejsza nagroda trafiła do redakcji Filozofuj, czasopisma współzałożonego przez prof. Artura Szuttę, redaktora naczelnego czasopisma, badacza z Wydziału Nauk Społecznych UG.

Konkurs Popularyzator Nauki jest organizowany od 2005 r. przez redakcję serwisu PAP Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrody 16. edycji konkursu, w kategoriach: naukowiec, animator, zespół, instytucja, media, zostały ogłoszone w czasie gali online, 21 stycznia 2021 r. Każdego roku przyznawane jest również wyróżnienie im red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. Laureatką tegorocznego wyróżnienia została dr Beata Czechowska-Derkacz, która w latach 2003-2020 pełniła funkcję rzeczniczki prasowej Uniwersytetu Gdańskiego.

Jestem ogromnie zaszczycona tym wyróżnieniem, zwłaszcza że jest przyznawane w czasie finału znanego i cenionego konkursu Popularyzator Nauki przez niezwykle profesjonalną redakcję. To wyróżnienie „przyszło do mnie” w szczególnym momencie, w grudniu po 17 latach złożyłam rezygnację z pełnionej funkcji rzecznika prasowego Uniwersytetu Gdańskiego. Stało się zatem najwspanialszym podsumowaniem pewnego etapu mojego zawodowego życia, jakie mogłam sobie wymarzyć. Profesjonalne prowadzenie polityki informacyjnej jest jednak również pracą zbiorową, dlatego ogromne podziękowania należą się zespołowi, z którym pracowałam jako rzecznik prasowy, całej społeczności akademickiej UG, która dzieliła się ze mną dobrymi wiadomościami oraz dziennikarzom za życzliwe zainteresowanie sukcesami uczelni. Przede wszystkim dziękuję Redakcji PAP Nauka w Polsce, z którą współpracuję przez tak wiele lat, mając poczucie głębokiego sensu mojej pracy.

Dr Beata Czechowska-Derkacz, adiunkt w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej  na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, rzeczniczka prasowa UG w latach 2003-2020, obecnie pełni funkcję specjalistki PR ds. promocji badań naukowych. Jako rzeczniczka prasowa i dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem, a także pracownik badawczo-dydaktyczny, łączy teorię z praktyką, prowadząc zajęcia i warsztaty z zakresu PR. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu kreowania wizerunku i public relations. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniach strategii wizerunkowych i komunikacyjnych w mediach. Członkini Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Laureatem nagrody głównej 16. Edycji konkursu Popularyzator Nauki 2020 został dr Jerzy Jarosz, profesor Uniwersytetu Śląskiego.

Nagroda dla redakcji Filozofuj

Najważniejsza nagroda za popularyzację nauki w kategorii Media przyznana została redakcji Filozofuj. To ilustrowany dwumiesięcznik popularyzujący wiedzę z zakresu filozofii, czasopismo współzałożone przez dra hab. Artura Szuttę, prof. UG, który jest także jego naczelnym redaktorem. Wielu pracowników Instytutu Filozofii UG współpracuje z czasopismem w charakterze redaktorów prowadzących, stałych felietonistów, autorów artykułów, recenzji i komentarzy.

Warto przypomnieć, że wśród finalistów tegorocznego konkursu w kategorii zespół znaleźli się archeolog dr Wacław Kulczykowski z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz programista Mateusz Sokalszczuk ze Scriptwelder Studio, którzy tworzą wspólnie darmowe naukowe gry komputerowe. W ich gry Excavate! (2015 r.) oraz Waterworks! (2020 r.) zagrano ponad milion razy na całym świecie.

Szczegóły na stronie

Zespół Prasowy UG