Rektor UG prof. Piotr Stepnowski wybrany Przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich!

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski wybrany Przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich! Funkcję tę po raz pierwszy w historii UG obejmuje Rektor naszej uczelni.

 

KRUP to autonomiczne zgromadzenie rektorów krajowych uniwersytetów, powołane w 1989 roku. KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty, współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do KRUP należy 21 uczelni.

Kadencja Prezydium KRUP trwa cztery lata. Nigdy do tej pory na czele organizacji nie stanął Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Dziś - 28.06.2024 r. - członkowie KRUP na posiedzeniu w Szkole Głównej Handlowej jednomyślnie wybrali na tę funkcję Rektora UG prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego. Jego zastępcami w prezydium są: Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek i Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Jerzy Przyborowski.

- Przed nami kadencja pełna wyzwań - szkolnictwo wyższe stoi przed zmianami zapowiedzianymi przez ministerstwo, jak i tymi, które wynikają z rozwoju sytuacji społecznej i gospodarczej. Ministerstwo zapowiada zmiany w ustawie, odnotowujemy, po lekkiej fali wyżu, spadek liczby studentów, do tego w perspektywie szykują się podwyżki cen mediów. Na uczelnie wchodzi też kolejne, zupełnie inne pokolenie - mówi Rektor prof. Piotr Stepnowski. - Musimy być przygotowani na te zmiany. I mówić o nich jednym, pewnym głosem. Wypracowaniu wspólnych stanowisk w różnych kwestiach, współpracy, wzajemnemu wsparciu i dyskusji - temu właśnie służy Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich.

KRUP tworzy też 5 komisji doradczych, którym przewodniczą prorektorzy: Uniwersytecka Komisja Finansowa, Uniwersytecka Komisja Nauki, Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji, Uniwersytecka Komisja Kształcenia oraz Uniwersytecka Komisja Umiędzynarodowienia.

 

Rektor prof. Piotr Stepnowski został powołany na Przewodniczącego KRUP w kadencji 2024 - 2028.

Magdalena Nieczuja-Goniszewska, Rzeczniczka Prasowa UG