O przyszłości kompetencji dla biznesu i edukacji w obliczu AI i ESG - spotkanie władz uczelni z przedstawicielami biznesu sektora IT

O tym, co odróżnia pracę człowieka od pracy systemów informatycznych i jak dostosowywać kształcenie do potrzeb biznesu w dobie rewolucyjnych zmian technologicznych i społecznych rozmawiał z przedstawicielami AmCham Edu Workgroup #Gdańsk Rektor UG prof. Piotr Stepnowski. Spotkanie miało miejsce 1 lipca 2024 r. w Uniwersytecie Gdańskim.

Przyszłość w obliczu AI & ESG: Kompetencje dla biznesu i edukacji - to temat przewodni spotkania Rektora UG prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego z przedstawicielami środowiska biznesowego skupionymi wokół inicjatywy AmCham Edu Workgroup #Gdańsk (American Chamber of Commerce in Poland, Intel, Dynatrace). Podczas dyskusji zwrócono uwagę na kluczowe kompetencje, które odróżniają pracę człowieka od pracy systemów informatycznych czy sztucznej inteligencji - a jednocześnie mają pozwolić absolwentom Uniwersytetu Gdańskiego wejść na ścieżkę życia zawodowego.

- W obliczu rewolucyjnych zmian technologicznych, a także społecznych, których doświadczamy, nasza Uczelnia chce aktywnie, wsłuchując się w potrzeby pracodawców, dostosowywać kształcenie, niwelując potencjalne luki w zakresie kompetencji transwersalnych, jakie mogą mieć miejsce na styku kształcenia akademickiego i oczekiwań biznesu -powiedział Rektor UG prof. Piotr Stepnowski.

W czasie spotkania przedstawiciele biznesu poinformowali o planowanych w najbliższych miesiącach pogłębionych badaniach jakościowych, mających na celu identyfikację kompetencji pożądanych z perspektywy pracodawców, które mogłyby zostać systemowo lub projektowo włączone w interdyscyplinarne kształcenie uniwersyteckie. Z jednej strony wyartykułowane zostały przykładowe obszary kształcenia ukierunkowanego na przyszłość, do których zaliczono m.in.: zarządzanie innowacyjnością, kreatywność, sztukę autoprezentacji i współpracę wielopokoleniową, a także horyzontalne kształtowanie wartości. Z drugiej strony uczestnicy spotkania zainicjowali dyskusję dotyczącą najodpowiedniejszej formy komunikacji oraz kształcenia przedstawicieli młodego pokolenia, uwzględniając takie alternatywne możliwości, jak: wprowadzenie pracy projektowej w interdyscyplinarnych zespołach, organizacja kursów w celu uzyskiwania przez naszych studentów mikrokwalifikacji lub organizacja interdyscyplinarnych studiów podyplomowych.

Podczas spotkania Uniwersytet Gdański reprezentowali:

Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, a także Prorektorzy elekci: dr Ewa Szymczak, prof. UG i dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG.

Ze strony Biznesu Sektora IT w rozmowie uczestniczyli :

Blanka Fijołek (Amazon), Dominika Winograd (ManpowerGroup), Piotr Skierkowski (ManpowerGroup), Piotr Zygmunt (ManpowerGroup), Mieszko Dropiński (Intel), Katarzyna Szymkow (Intel) oraz Maciej Pawłowski (Dynatrace).

 

Spotkanie Am Cham Edu Workgroup #Gdańsk fot. Alan Stocki

Fot. Alan Stocki

Oprac. ZP