Trzy wnioski Uniwersytetu Gdańskiego z finansowaniem w ramach programu Partnerstwa strategiczne NAWA

Logo NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła rozstrzygnięcie naboru wniosków o udział w programie Partnerstwa strategiczne NAWA (nr 27/2023 z dnia 24 października 2022 roku). Wśród podmiotów, którym przyznano środki finansowe, znalazł się także Uniwersytet Gdański.

Partnerstwa Strategiczne NAWA to program, którego celem jest wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowywaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Projekty muszą się wpisywać w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej, a ich rezultaty - tworzyć dobrą podstawę do kształtowania długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo.

Każda jednostka wnioskująca o dofinansowanie w ramach programu Partnerstwa Strategiczne NAWA miała możliwość złożenia trzech wniosków. Niewątpliwym sukcesem naszej uczelni jest to, że uzyskała ona środki na realizację wszystkich trzech zgłoszonych projektów.

Projekty Uniwersytetu Gdańskiego, które uzyskały finansowanie w ramach programu Partnerstwa strategiczne NAWA (nr 27/2023):

1. „Transformacje kompetencji w uniwersytecie: peer-tutoring jako kluczowy element wsparcia rozwoju studentów” (Uniwersytet Gdański, wniosek nr BNI/PST/2023/1/00013).
Maksymalna kwota dofinansowania: 1 264 802,16 zł.
Kierownik projektu: dr Ewa Szymczak, prof. UG z Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu

2. „Klaster Gdańsk-Lund: Potencjał Kwantowego Rozwoju” (Uniwersytet Gdański, wniosek nr BNI/PST/2023/1/00200).
Maksymalna kwota dofinansowania: 1 597 800,00 zł.
Kierownik projektu: dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

3. „Stosowana psychologia społeczna w kontekście międzykulturowym: synergie UG z Wietnamem” (Uniwersytet Gdański, wniosek nr BNI/PST/2023/1/00078).
Maksymalna kwota dofinansowania: 1 996 500,00 zł.
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG z Wydziału Nauk Społecznych

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom i życzymy owocnej współpracy w celu rozwoju umiędzynarodowienia naszej uczelni.

 

Lista podmiotów, którym zostały przyznane środki finansowe w naborze wniosków nr 27/2023 z dnia 24 października 2023 roku do programu Partnerstwa strategiczne NAWA

Oprac. ZP