Prof. Barbara Lipińska oraz prof. Ewa Łojkowska nominowane do AcademiaNet - European Database of Outstanding Women Academic

prof. Barbara Lipińska i prof. Ewa Łojkowska

Na zdjęciu od lewej: prof. Barbara Lipińska, prof. Ewa Łojkowska. Źródło: academia-net.org

Rada NCN nominowała prof. Ewę Łojkowską z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz prof. Barbarę Lipińską z Wydziału Biologii UG do AcademiaNet - European Database of Outstanding Women Academic. Portal jest prowadzony przez Swiss National Science Foundation.

Wyróżniające się badaczki są nominowane do AcademiaNet przez 43 partnerskie organizacje naukowe, zgodnie z rygorystycznymi kryteriami selekcji. Kryteria wyboru obejmują m.in. znaczące kwalifikacje naukowe oraz wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Nie ma możliwości aplikowania do AkademiaNet bezpośrednio, niezbędna jest nominacja.

- Czuję się wyróżniona zaakceptowaniem nominacji NCN przez Swiss National Science Foundation i mam nadzieję, że wkrótce na portalu AcademiaNet znajdzie się więcej kobiet z UG. Sądzę, że tak przygotowany przez Komisję ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki raport: „KOBIETY W UG - ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ I RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI W SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” jak i rozpoczęcie 1 lutego 2021 r. realizacji w UG projektu EU HORYZONT2020 MINDtheGEPs - Modifying Institution by Developing Gender Equality Plans (Zmiana funkcjonowania instytucji poprzez wdrożenie planu równego traktowania kobiet i mężczyzn) przyczyni się do zwiększenia reprezentacji kobiet w gremiach administracyjnych i naukowych zarządzających naszą uczelnią. mówi prof. Ewa Łojkowska.

Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na czołowych stanowiskach w instytucjach akademickich i naukowych. Tylko 21% najwyżej opłacanych stanowisk profesorskich w Unii Europejskiej jest obejmowanych przez kobiety. Celem AcademiaNet jest stworzenie bazy danych zawierającej profile kobiet naukowców ze wszystkich dyscyplin naukowych. Decydenci mogą korzystać z tej platformy, aby wyszukiwać najlepsze reprezentantki poszczególnych dyscyplin naukowych. Platforma AcademiaNet powinna ułatwić wybieranie kobiet-ekspertek do komitetów naukowych oraz ich zapraszanie jako wykładowczyń i prelegentek na konferencje naukowe.

- Do AcademiaNet zostałam nominowana przez Narodowe Centrum Nauki w trakcie pełnienia funkcji członka Rady NCN w kadencji 2018-2020, razem z innymi paniami z Rady. Czuję się zaszczycona tą nominacją i znalezieniem się w międzynarodowym gronie kobiet zasłużonych dla naukiprzyznaje prof. Barbara Lipińska.

 

Profil prof. Ewy Łojkowskiej na AcademiaNet

Profil prof. Barbary Lipińskiej na AcademiaNet

Więcej informacji o projekcie

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG