Komunikat w sprawie szczepień

Szanowni Państwo,

przekazujemy sprostowanie, jakie uzyskaliśmy od MEiN:

Do udziału w szczepieniach są uprawnione osoby spełniające następujące kryteria:

  1. nauczyciele akademiccy lub tzw. inne osoby prowadzące zajęcia,
  2. urodzone po 31 grudnia 1955 r.,
  3. aktualnie zatrudnione na uczelni.

Prosimy także osoby, które jeszcze tego nie uczyniły o uzupełnienie numeru telefonu kontaktowego w Portalu Pracownika, w zakładce Szczepienie Covid-19. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: szczepienia@ug.edu.pl

Z uwagi na fakt, iż listy pracowników chcących się poddać szczepieniu mają być przekazywane przez uczelnie przypominamy, że w Uniwersytecie Gdańskim listy te będą tworzone w oparciu o informacje zaczerpnięte z Portalu Pracownika. Osoby chcące się zaszczepić, które nie dokonały jeszcze zapisu w Portalu Pracownika proszone są dokonanie odpowiednich zapisów w Portalu Pracownika.

Z poważaniem,

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Rektor UG 

Zespół Prasowy UG