Prof. dr hab. Ewa Łojkowska powołana do Komitetu Ekspertów Grupy Zadaniowej tworzonej przez Program RE-IMAGINE EUROPA

prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed została powołana do Komitetu Ekspertów Grupy Zadaniowej tworzonej przez Program RE-IMAGINE EUROPA, All European Academies (ALLEA) oraz European Sustainable Agriculture through Genome Editing (EU-SAGE) poświęconej „Zrównoważonemu rolnictwu i innowacjom” (ang. Task Force - Sustainable Agriculture and Innovation).

Celem Grupy Zadaniowej jest lepsze zrozumienie w jaki sposób strategia „Od pola do stołu” (ang. Field to Fork, F2F) może stać się kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal) oraz jak innowacje w rolnictwie, takie jak na przykład wykorzystanie edycji genomów roślin uprawnych metodą CRISPR, mogą pomóc w realizacji tej strategii.

Przewodniczącym Grupy Zadaniowej jest Carlos Moedas, Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji w Komisji Europejskiej poprzedniej kadencji.

Celem Komitetu Ekspertów będzie określenie w jaki sposób, przy ambitnych celach klimatycznych, które są priorytetem Europy, możliwe jest opracowanie globalnego standardu zrównoważonego rozwoju rolnictwa przy jednoczesnej ochronie bioróżnorodności i ograniczeniach w użytkowaniu gruntów rolnych.

Strona Programu RE-IMAGINE EUROPA

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG