Dr Michał Skóra ze stypendium Marie Skłodowska-Curie Actions

Dr Michał Skóra

Dr Michał Skóra ze Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał stypendium Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowship (IF) na realizację 24-miesięcznego stażu podoktorskiego pod opieką dr. J Iwana Jonesa w Queen Mary University of London. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 225 tys. euro naukowiec będzie mógł badać wpływ obecności inwazyjnego, pacyficznego łososia – gorbuszy – na rodzime gatunki ryb łososiowatych w Północnym Atlantyku i rzekach doń uchodzących.

Przyznane dofinansowanie projektu pn. Pink Salmon Invasion of the North Atlantic: Evaluation of Stable isotopes as a method to detect potential impacts umożliwi dr. M. Skórze kontynuację badań nad gorubszą , podjętych w 2019 r., dzięki dofinansowaniu z projektu MINIATURA 2.

- Rozpoczęcie mojego podoktorskiego stażu w Londynie planowane jest na maj 2021 r., a jego ważnym elementem będzie 6-miesięczne oddelegowanie do Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas), gdzie pod opieką prof. Gordona H. Coppa i dr Bryony Townhill będę miał okazję sprawdzić wpływ zmian klimatycznych na przyszłe rozmieszczenie tego gatunku łososia w wodach oceanicznych – mówi dr Michał Skóra ze Stacji Morskiej im. Profesora Skóry Instytutu Oceanografii w Helu.

Stypendium Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowship (IF) przyznawane jest przez Komisję Europejską najzdolniejszym i najbardziej obiecującym naukowcom na prowadzenie badań naukowych poza macierzystą instytucją, zarówno w Europie jak i poza nią.

EMW/Zespół Prasowy UG