Wsparcie humanistyki UG

humanistyka

Rusza Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej skierowany do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego. Działania z programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz program wsparcia gdańskiej humanistyki zapowiedział w swoim programie wyborczym prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG.

Program jest skierowany do nauczycieli akademickich, prowadzących działalność naukową w dziedzinie nauk humanistycznych. Jest to kolejny, już trzeci program realizowany w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza. - Jego celem jest wzrost rozpoznawalności humanistyki gdańskiej w Polsce i na świecie. Mamy nadzieję, że przy jego pomocy powstaną w Uniwersytecie Gdańskim unikalne dzieła i projekty - mówi prof. dr hab. Wiesław Laskowski, Prorektor ds. Badań Naukowych UG.

W ramach tego programu, będzie można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć naukowych indywidualnych lub zespołowych, zaplanowany na okres trwania 12 do 40 miesięcy.

W ramach programu, na realizację przedsięwzięcia naukowego przyznawane będzie jednorazowe dofinansowanie na każdy rok w wysokości -  do 40 000 zł dla wnioskodawców indywidualnych oraz do 200 000 zł. dla przedsięwzięć zespołowych.

Z dofinansowania można pokryć koszty m.in. wynagrodzenia dla zewnętrznych realizatorów przedsięwzięcia badawczego, prowadzenia badań naukowych, zakup niezbędnego sprzętu,  materiałów, oprogramowania, literatury, zlecenia badań ankietowych i analiz. Ponadto te środki mogą być wykorzystane na sfinansowanie udziału w zagranicznych i krajowych konferencjach, warsztatach, sympozjach naukowych oraz wyjazdy służbowe zagraniczne i krajowe o charakterze badawczym i kwerendy naukowe. W regulaminie wymienione są także koszty przyjazdów współpracowników zewnętrznych na wizyty badawcze lub konsultacje, tłumaczenia przygotowanych tekstów na języki obce, usługi edycji tekstów lub opracowań graficznych oraz koszty wydawnicze.

- Będziemy wspierać naszych wykładowców kierunków humanistycznych. Wśród nich jest wielu znakomitych naukowców i badaczy i należy pomagać im  w naukowym rozwoju – podsumowuje prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedsięwzięcie może rozpocząć się najwcześniej 1 maja 2021 roku, a  zakończyć  do 31 sierpnia 2024 roku. Zakończenie naboru wniosków upływa 15 marca 2021, o godz. 14.00.

Więcej informacji na stronie IDUB – Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej.

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG